FARNÍ VÝLET ŽELIV 2016 A VYJÍŽĎKA S DĚTMI BŘEZINY 2016
Poslal admin v November 11 2016 16:06:02

Farní výlet Želiv 2016

 

Krouna - V sobotu 15.10.2016 jsme v dobré tradici vyrazili na farní výlet tentokrát do Želivy k premonstrátskému klášteru a do tamějšího kostela Narození Panny Marie.

 

V tomto Svatém roce milosrdenství jsme jej pojali více jako pouť. S prosbou o odpustky jsme zamířili k želivské Svaté bráně. Mši sv. slavil otec opat Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem.

 

Foto: Markéta a Martin Vtípilovi a P.V.Handl

 

V příjemné restauraci jsme si při obědě vychutnali jedinečná místní klášterní piva.

 

Poté jsme se vypravili na Křemešník k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice.

 

Posledním cílem dne byla návštěva jihlavského podzemí. Během všech tří zastávek byla průvodci komentovaná prohlídka.

 

Díky dobrému Bohu i Panně Marii za obdržené milosti. Počasí nezklamalo, poutní výlet byl znamenitý.

 

Díky všem účastníkům z farností KR a PK a všem angažovaným. Tak třeba opět za rok.

 

Více fotografií najdete zde a další tady, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 


 

Vyjížďka s dětmi Březiny 2016

 

Krouna - V neděli 25.září 2016 jsme s několika dětmi podnikli vyjížďku do Březin na Kukyho naučnou stezku.

 

Foto: Blanka Filipiová s Anetou a P.V.Handl

 

Děti se seznámily s dobrodružným příběhem plyšového medvídka Kukyho i dalších postaviček příběhu a během několika zastavení si zasoutěžily, vyzkoušely znalosti, dovednosti a šikovnost i posílily svou sounáležitost s lesem a loukou a zvýšily svůj ohled a respekt k živočichům a živé přírodě. Díky všem zúčastněným.

 

Chvála Bohu Stvořiteli.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

P. V. Handl