PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Poslal admin v January 09 2017 20:42:46

Krouna - Jako každý rok bych chtěla v následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky.

 

V sobotu 7. ledna 2017 procházeli obcí Krouna, Rychnov a Otradov Tři králové. Jejich cesty vedly do našich domovů, aby zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku vše dobré. V každém domě, který navštívili tříkráloví koledníci, se nade dveřmi objevil nápis K+M+B 2017, což znamená Kristus ať žehná tomuto domu.

 

Foto: Bc. Vtípil Martin, DiS.

 

Do sbírky se zapojilo 30 koledníků a 10 vedoucích skupinek z řad dobrovolníků. Všem patří velké poděkování, neboť se i přes mrazivé počasí vydali s nadšením koledovat. Odměnou jim byla pak radost ze společných zážitků, z toho, že někoho potěšili, někoho dojali, a že dokáží přehlédnout, když někdo nemá pro sbírku pochopení.

 

Díky obětavým koledníkům a štědrým dárcům dosáhl letošní výtěžek Tříkrálové sbírky částky 47.723.- Kč (Krouna 31.386 Kč, Otradov 9.543,- Kč a  Rychnov 6.794,- Kč). Výtěžek bude použit na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, na krytí nákladů při mimořádných situacích jako jsou například povodně a  požáry. Větší část výtěžku pak  Oblastní charita Nové Hrady u Skutče využije pro rekonstrukci zázemí v Hlinsku a nákup vozidla pro ambulantní služby. Výše sbírky svědčí o laskavosti, vnímavosti a citlivosti mnohých lidí k obtížím druhých.

 

Závěrem tedy ještě jednou všem, kteří se jakkoliv zapojili, koledníkům, doprovodu, ale také ženám, které připravují zázemí a občerstvení pro koledníky a samozřejmě dárcům Tříkrálové sbírky Oblastní charita Nové Hrady upřímně děkuje.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Ing. Šmoková Iva