FATIMSKÉ ODPOLEDNE NA FAŘE V KROUNĚ
Poslal admin v March 12 2017 20:13:12

Krouna - V pátek 10. března 2017 se v čase mezi 16. a 19. hodinou v tomto roce 100 let Jubilea Fatimy uskutečnilo v kostele a na faře v Krouně fatimské odpoledne, jež vedl prezident Fatimského apoštolátu v ČR P. Mgr. Pavel Dokládal. V programu byla úmysly uvozená společná modlitba růžence, jež vedl o.Pavel, po ní následoval výklad: Fatima, naše naděje. Poté jsme se v kostele modlili křížovou cestu a po ní od 18 hod slavili mši sv. Setkání se zúčastnili farníci z Krouny, Pusté Kamenice i Otradova. Díky za přínos tohoto setkání. Díky Bohu za Mariino duchovní mateřství a za milosti Jí zprostředkovanými.

Foto: P.V.Handl

 

Zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930.

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil modlitbu: "Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují."

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.

Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu: "Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků."

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

P.V.Handl