AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI PUSTÁ KAMENICE
Poslal admin v August 28 2017 18:45:57

Křtiny Šimona Parduse

 

Pustá Kamenice - V neděli 28. května 2017 byl v kostele sv. Anny pokřtěn Šimon Pardus. Počínaje křtem se dospělým a dětem dostává od Boha těch největších darů a děti jsou svěřeny rodičům do křesťanské výchovy. Ať se Boží záměry s životem a spásou Šimona Parduse naplní.

 

Ať Pán žehná malému i rodičům a vede je celý život svým světlem cestou víry a spásy.

 

Foto: rodina Machova a Pardusova

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

První svaté přijímání v Pusté Kamenici

 

Pustá Kamenice - V neděli 11. června 2017 přistoupily v kostele sv. Anny 2 děti k prvnímu svatému přijímání. Díky Pánu Bohu a Spasiteli za milost, že dává účast nejen dospělým, ale i dětem na svém životě skrze svátost Eucharistie.

 

Foto: Hromádko Pavel

 

Těmto dětem přejeme, aby skrze pravidelné a časté přijímání této svátosti rostlo jejich přátelství s Kristem, sílila víra, naděje a láska, a aby předešly pádům a setrvaly v milosti posvěcující.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Gregorová Tereza

 

Kušta Michal