TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Poslal admin v January 04 2018 12:06:20

Krouna - Milí spoluobčané, tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR proběhne v Krouně a okolních obcích Otradov, Rychnov a Oldříš v sobotu 6. ledna 2018.

 

Ilustrační fotografie z roku 2016

 

Radost, zpěv a přání dobra budou koledníci rozdávat po požehnání, které jim bude uděleno v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně v 7.30 hodin. Zároveň budou prosit o finanční dar do zapečetěných pokladniček na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí.

 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče předem děkuje všem dárcům.

 

Ing. Šmoková Iva

 

Kušta Michal