PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Poslal admin v January 09 2018 18:52:30

Krouna - Milí spoluobčané, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče děkuje všem ochotným lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce a dveře tříkrálovým koledníkům v Krouně, Otradově, Rychnově a Oldříši. O tom, že lidé nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým, svědčí skutečnost, že celkový výnos Tříkrálové sbírky stále stoupá, a to nejen celorepublikově, ale taktéž v našich obcích.

 

Foto: Šmok Vojtěch

 

Letošní výtěžek zde dosáhl částky 54.869 Kč ( z toho v Krouně 34.549,- Kč, Otradově 9.522,- Kč, Rychnově 7.324 Kč a Oldříši 3.474,- Kč). Záměrem na využití Tříkrálové sbírky 2018 je rekonstrukce zázemí v Hlinsku, která již byla započata v loňském roce a přístavba domu sv. Josefa v Chotovicích. Část výtěžku poslouží jako dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí a taktéž na krytí mimořádných situací jako jsou povodně, požáry apod.

 

Přes veškeré úspěchy zůstává hlavní snahou tříkrálových koledníků naplnit svým příchodem naše domovy Božím pokojem, láskou a štědrostí. Věříme, že i v tomto ohledu naplnilo tříkrálové koledování své poslání.

 

Nakonec patří velké poděkování těm, kteří přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky věnovali svůj čas a energii, a to ve většině případů již po několikáté.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Ing. Šmoková Iva

 

Kušta Michal