KROUNSKÝ BETLÉM
Poslal admin v January 13 2018 16:03:20

Krouna - "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva." (Iz 60,1)

 

Počátek "krounského betléma" nepamatuji, ale vím, že jako malý chlapec jsem si ho prohlížel vždycky o vánočních svátcích a to už je šedesát let. Býval postavený u oltáře Panny Marie. Později se přestěhoval do zadní části vpravo při vstupu do kostela, kde původně stál Boží hrob.

 

Foto: Mgr. Ondra Pavel, místostarosta

 

Lidské postavy, ale i zvířata v našem betlému jsou složeny ze dvou betlémů. Svědčí o tom dvojí provedení, jednak ze sádry, ale i vyřezané ze dřeva. Jsou rozestavěny na ploše pokryté čerstvým, zeleným mechem v různých odstínech. V mechu jsou zasazeny různé větvičky jako keře a stromy. K jesličkám, v kterých je uložen Ježíšek vede celou hloubkou betléma kamenitá cesta, ale postavy jsou rozestavěny tak, že přichází ze všech stran. Vlevo vzadu je umístěn slon, největší sádrová figura, a před ním tři králové se svými průvodci. V chlévě je znázorněn hlavní děj Vánoc, postava matky Panny Marie, pěstouna Josefa, uprostřed jsou umístěny jesle s dítětem Ježíškem a vzadu stojí osel a volek.

 

Náš krounský betlém má jednu zvláštnost, třeba se tato skutečnost ještě někde vyskytuje, ale určitě to není v blízkém okolí. Před jesličkami s Ježíškem je položen obětovaný, mrtvý beránek, který symbolizuje Ježíšovu Velikonoční oběť za hříchy lidstva tohoto světa. Tímto spojením je ještě více zdůrazněna velikost Božího daru v jeho Synu Ježíši Kristu.

 

Nad betlémem se vznáší anděl s Nápisem "Sláva na výsostech Bohu" a my víme, že tento text pokračuje "a na zemi pokoj lidem dobré vůle."

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Bc. Vtípil Petr, trvalý jáhen

 

Kušta Michal