KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ P. PETRA VTÍPILA Z KROUNY
Poslal admin v September 24 2018 16:27:06

Hradec Králové - Diecéze HK má od soboty 22.9.2018 dva nové kněze, P. Petra Vtípila z Krouny a P. Jana Lukeše z farnosti Červený Kostelec. Jejich Kněžské svěcení se uskutečnilo v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

 

Kněžské svěcení přijali z rukou Jana Vokála, biskupa královéhradeckého.

 

Foto: Pavel Langer, Kateřina Stejskalová

 

"Chci zdůraznit skutečnost, kterou byste měli mít na paměti po celý svůj kněžský život. Je to Pán, který si vyvolil vás a neudělal to pro vaši dokonalost, neudělal to pro vaše zásluhy. Naopak, všechny dary, které máte, životem počínaje, jste obdrželi přímo od Něho. To proto, abyste mohli sloužit", řekl ke svěcencům jejich světitel, který jim dále připomněl, že je Pán nyní povolává ke zvýšené odpovědnosti v jejich službě. "Přes vaši nedokonalost, křehkost a slabost vám dává extrémně obtížný životní úkol a nabízí vám, že pokud svým celoživotním úsilím obstojíte, budete vždy přijímat Jeho milost. Nejste tedy výjimeční než ostatní, nejste dokonalí, ale přijímáte od Pána zvláštní úkol a posvátnou službu. Je neodmyslitelně spojena s pokorou před Bohem a všemi lidmi, které vám budou svěřeny do péče", řekl mimo jiné novokněžím v homilii královéhradecký  diecézní biskup.

 

Jen zřídka kdy biskupové vysvětí na kněze muže, který založil rodinu, má děti a dnes už i vnuky. Tohoto mimořádného povolání se dostalo v sobotu i P. Petrovi Vtípilovi: "Všechno něco stojí. Třicet šest let jsem byl ženatý. Před sedmi lety jsem ovdověl. Pán Bůh se snaží vytěžit i z lidského neštěstí něco mimořádného. Objevila se přede mnou cesta. Někdo by třeba tuto možnost zahodil. Já se dostal na novou výhybku a teď stojím opět na začátku. Budu se snažit čerpat a předávat z toho, co jsem už ve svém životě zažil."

 

Život se Petru Vtípilovi změnil v roce 2008, kdy jeho manželka těžce onemocněla a o kterou se po celou dobu její nemoci obětavě staral až do její smrti v roce 2011. Tyto okolnosti ho přivedly ke službě donášení eucharistie i pro ostatní nemocné a staré členy farnosti Krouna. Po dokončení studia bakalářského oboru náboženská výchova přijal jáhenské svěcení. "Moje životní krédo zní: Když jsi dostal, předávej dál", jsou slova šestašedesátiletého novokněze Petra Vtípila, kterému vnuci nyní se smíchem "vyhrožují", že ho budou oslovovat důstojný dědo.

 

Pozvánka na Primiční mši svatou P. Petra Vtípila, která se uskuteční v sobotu 29. září 2018 v 10.30 hodin ve farním kostele sv. Michaela, archanděla, v Krouně.

 

Pozvánka na Primiční mši svatou P. Petra Vtípila (3,81 MB)

 

 

Cesta ke kněžství vedla přes Golgotu, zdroj: www.cirkev.cz (3,81 MB)

 

Text převzat z www.bihk.cz

 

Fotografie byly převzaty z www.clovekavira.cz, Autoři: Pavel Langer, Kateřina Stejskalová

 

Více fotografií najdete zde.

 

Kušta Michal