TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Poslal admin v January 03 2020 09:45:17

Krouna - Tříkrálová sbírka pořádaná již po dvacáté Charitou Česká republika a v ní sdruženými charitami proběhne v Krouně a okolních obcích v sobotu 4. 1. 2020.

 

Tři koledníci v kostýmech králů budou šířit poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Zároveň budou prosit o příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, kteří se ocitli na okraji společnosti.

 

Předem děkujeme za vstřícné přijetí koledníků a také za vaši štědrost.

 

Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. " (Mt 2, 10 -11)

 

Ing. Šmoková Iva

 

Kušta Michal