VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Poslal admin v October 10 2011 21:28:44

Výběrové řízení bylo dne 17. 11. 2011 ukončeno!

 

Římskokatolická farnost Krouna vyzývá v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

Název akce:

 

"Restaurování varhanního stroje v kostele sv. Michaela, archanděla  v Krouně"

 

Lhůta pro podání nabídky:

 

do 15. listopadu 2011 do 15.00 hodin

 

Kontaktní osoba:

 

Hana Moravcová

Telefon: 774 523 613

e-mail: moravcova12@seznam.cz