RESTAUROVÁNÍ VARHAN V KOSTELE SV. MICHAELA, ARCHANDĚLA V KROUNĚ
Poslal admin v April 25 2012 20:45:57

Krouna - S potěšením můžeme konstatovat, že restaurování varhan v katolickém kostele se dostalo do plného proudu. Dary, které jsme získali od farníků a občanů z Krouny, ale i z okolí, dary od anonymních dárců a od sponzorů jako jsou: MIAS OC, spol. s r. o., Obec Krouna, Pardubický kraj, MUDr. Jiřina Ptáčková, Petrof spol. s r. o. Hradec Králové,  MUDr. Milena Mejzlíková, Mudr. Eva Krejčí a další, nám daly možnost, aby se v roce 2011 provedlo několik restaurátorských zákroků na varhanní skříni.

 

Foto: Moravcová Hana, kronikářka obce

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Dále bylo možno zadat restaurátorské práce na varhanním stroji firmě "Varhanářství  Dalibor Michek". Již 26. 1. 2012 přijeli z této firmy, aby si odvezli některé části varhan, které začali postupně restaurovat ve své dílně. Některé části varhan demontovali, ale snažili se, aby se na varhany dalo ještě nějakou chvilku hrát.

 

Foto: Moravcová Hana, kronikářka obce

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Protože nám letos opět přislíbil finanční podporu Pardubický kraj, může se pan varhanář Dalibor Michek pustit do další práce. Na základě toho si dne 23. 4. 2012 odvezl některé kovové píšťaly, aby mohl pokračovat ve své práci.

 

Foto: Moravcová Hana, kronikářka obce

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Znamená to tedy, že tímto dnem se varhany v kostele sv. Michaela, archanděla na delší dobu odmlčí. Bohužel půjde o několik let. Vše se bude dále odvíjet od našich finančních možností. V kostele se bude v tomto období hrát na elektrické varhany.

 

Moravcová Hana, kronikářka obce