UPOZORNĚNÍ NA TRESTNOU ČINNOST PÁCHANOU NA SENIORECH
Poslal admin v May 28 2012 20:07:15

Krouna - V současné době je v územní působnosti Královehradeckého kraje registrován zvýšený nápad trestné činnosti páchané na seniorech. Jedná se o poměrně závažný druh kriminality, kdy obětí je osoba vysokého věku, mnohdy fyzicky a psychicky indisponovaná a obtížně se orientující v realitě. Tohoto specifika využívají organizované skupiny pachatelů, kteří pod různými záminkami vnikají do obydlí seniorů, kde následně odcizí veškerou finanční hotovost, mnohdy se jedná o celoživotní úspory. To, že využívají psychické a fyzické indispozice vysokého věku činí tento druh trestné činnosti vysoce společensky nebezpečným. Následné dokazování je vzhledem k výše uvedeným specifickým vlastnostem poškozených velice ztíženo, mnohdy téměř vyloučeno.

 

Z těchto důvodů je potřebné zefektivnit zejména prevenci této kriminality spočívající v informovanosti seniorů. Zejména je potřebné je seznámit s různými, velmi pružně měněnými, legendami pod kterými skupiny pachatelů navazují se seniory kontakt a získávají jejich důvěru a vnucují se do jejich bytů či domů. Jako nejčastěji používané legendy byly na území Královéhradeckého kraje zaznamenány tyto:

Prosíme Vás touto cestou o zajištění maximální informovanosti seniorů.

 

Předem děkujeme za spolupráci, jejímž společným cílem je ochrana občanů vyššího věku před výše popsanou a vysoce společensky nebezpečnou trestnou činností.

 

Krajské ředitelství Policie ČR Hradec Králové