Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
PŘIPOMENUTÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Níže umístěné fotogalerie nám připomenou liturgické události a aktivity, které jsme ve farnosti prožili s dospělými i dětmi v období od 1. března do 28. června 2015. Chvála Bohu za něho samého a díky za dar života a víry, za požehnání a příhodný čas a za to, že nás volá k prožívání společenství. Díky rovněž těm, kdo se podílejí na přípravě farních aktivit i všem, kdo se jich zúčastňují. Srdečné Bohu díky Vám.

 

Díky za pořízení fotografií Tereze Gregorové, Blance Filipiové, Ludmile Šebkové, Janu Šmokovi a P.Vladimíru Handlovi.

 

V neděli 1. března 2015 jsme si ze skříněk vytáhli brusle, někdo nové jiný prověřené a vyrazili jsme s dětmi do Skutče na zimní stadión.

 

Foto:

 

V neděli 15. března od 15 hod se děti pod vedením A. Filipiové a za doprovodu naší scholy modlily v kostele sv. Michaela v Krouně křížovou cestu. Vydržte ve víře.

 

Foto:

 

V sobotu 21. března 2015 se v Praze uskutečnil tradiční Pochod pro život, jehož jsme se s některými farníky také zúčastnili. Hesla a výzvy účastníků jsou potřebné a naléhavé.

 

Foto:

 

Čtvrtou neděli velikonoční 26. dubna 2015 byl pokřtěn v Pusté Kamenici v kostele sv. Anny František Josef  Najbert. Je křesťanem a dítětem Božím.

 

Foto:

 

Čápi na komíně fary v Krouně.

 

Foto:

 

V neděli 3. května 2015 odpoledne v Krouně jsme s paškálem prošli po obci velikonoční Cestu světla se zastaveními světla velikonočních událostí. Ježíš řekl o sobě: Já jsem světlo světa.

 

Foto:

 

V pondělí 4. května 2015 jsme se v hojném počtu našich farníků sešli při mši sv. s májovou pobožností na Podskale. Mši celebroval P. Pavel Dokládal. I počasí se vskutku vydařilo.

 

Foto:

 

V sobotu 8. května 2015 se uskutečnila brigáda na instalaci křídel klenuté brány na farní zahradě. Je hezká. Díky mužům.

 

Foto:

 

V neděli 10. května 2015 při májové pobožnosti s dětmi přednesly děvčata Panně Marii báseň a každá maminka vyslovily přímluvu. Pobožnost doprovodila naše schola. Díky Panně Marii, že je nám Matkou, Pomocnicí a Přímluvkyní, a že zalíbení v modlitbě dětí.

 

Foto:

 

V neděli 7. června 2015 jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. následoval eucharistický průvod k jednomu oltáři na dolní Krouně a zpět do kostela sv. Michale, archanděla.

 

Foto:

 

K poutní slavnosti v kostele sv. Bartoloměje v Otradově každoročně takto nádherně vyzdobuje kostel pí Štěpánka. Letos jsme pouť slavily 7. června 2015.

 

Foto:

 

V sobotu 13. června jsme před koncem školního roku s dětmi realizovali cyklovyjížďku k Hápově skále. Opekli jsme tam buřty, zahráli hry, ale také zmokli. Trochu od bahna, ale spokojeni jsme se vrátili domů.

 

Foto:

 

V neděli 28. června 2015 jsme prožili farní den na zahradě před farou v Krouně. Společenství bylo výborné, pohoštění rovněž. K zábavě vystoupil vypravěč a pohádkář Martin Hak z P. Kamenice . Děti jsme zapojili do několika her. Počasí nám přálo. Díky Bohu, díky všem.

 

Foto:

 

P. Handl Vladimír

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: