Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení bylo dne 17. 11. 2011 ukončeno!

 

Římskokatolická farnost Krouna vyzývá v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

Název akce:

 

"Restaurování varhanního stroje v kostele sv. Michaela, archanděla  v Krouně"

 

Lhůta pro podání nabídky:

 

do 15. listopadu 2011 do 15.00 hodin

 

Kontaktní osoba:

 

Hana Moravcová

Telefon: 774 523 613

e-mail: moravcova12@seznam.cz

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: