Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
UPOZORNĚNÍ NA TRESTNOU ČINNOST PÁCHANOU NA SENIORECH

Krouna - V současné době je v územní působnosti Královehradeckého kraje registrován zvýšený nápad trestné činnosti páchané na seniorech. Jedná se o poměrně závažný druh kriminality, kdy obětí je osoba vysokého věku, mnohdy fyzicky a psychicky indisponovaná a obtížně se orientující v realitě. Tohoto specifika využívají organizované skupiny pachatelů, kteří pod různými záminkami vnikají do obydlí seniorů, kde následně odcizí veškerou finanční hotovost, mnohdy se jedná o celoživotní úspory. To, že využívají psychické a fyzické indispozice vysokého věku činí tento druh trestné činnosti vysoce společensky nebezpečným. Následné dokazování je vzhledem k výše uvedeným specifickým vlastnostem poškozených velice ztíženo, mnohdy téměř vyloučeno.

 

Z těchto důvodů je potřebné zefektivnit zejména prevenci této kriminality spočívající v informovanosti seniorů. Zejména je potřebné je seznámit s různými, velmi pružně měněnými, legendami pod kterými skupiny pachatelů navazují se seniory kontakt a získávají jejich důvěru a vnucují se do jejich bytů či domů. Jako nejčastěji používané legendy byly na území Královéhradeckého kraje zaznamenány tyto:

 • nabízení různých služeb – kontrola elektrických a plynových spotřebičů, oprava a výměna elektrických a plynových spotřebičů,

 • kontrola kvality vody, výměna okapů a okapových svodů, výkopy přípojek, broušení nožů, opravy deštníků,

 • zástupci telefonních operátorů, pracovník ČEZ, E-on, odečet měřičů odběru elektřiny a plynu,

 • žádost o použití WC,

 • žádání vody k napití,

 • žádání vody do chladiče motorového vozidla,

 • prodej různého zboží – nabídka prodeje dek, kuchyňského nádobí, nožů, příborů, ozdobných deček,

 • výkup starožitností a starého nábytku,

 • vrácení finančního přeplatku – za přeplatek elektřiny, plynu, sociálních dávek, pojištění při využití těchto legend předkládají bankovku vysoké nominální hodnoty a žádají rozměnění této bankovky,

 • předání výhry,

 • telefonické oslovení s tím, že se jedná o příbuzného (vnuka) a žádá půjčku – vyzvedává si ji jako kamarád příbuzného, který nemohl přijít osobně,

 • napsání vzkazu pro souseda,

 • žádost o pomoc – půjčení peněz na zdravotní péči či operaci pro kamaráda – rodinného příslušníka,

 • po havárii vozidla, na opravu vozidla,

 • sociální pracovnice, pracovnice úřadu – vrácení peněz za léky a následné rozměnění bankovky.

Prosíme Vás touto cestou o zajištění maximální informovanosti seniorů.

 

Předem děkujeme za spolupráci, jejímž společným cílem je ochrana občanů vyššího věku před výše popsanou a vysoce společensky nebezpečnou trestnou činností.

 

Krajské ředitelství Policie ČR Hradec Králové

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: