Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 07.01. - 14.01.2018
 • Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.

 • Domlouvejte obětní úmysly, mnohé nejsou domluvené.

 • Pozdrav nemocným, informujte o nich.

 • Mše svatá v Otradově je 14.1.2018.

 • Děkuji za službu každého, kdo se podílí na Tříkrálové sbírce, slavení Vánoc ve farnosti v křesťanském duchu. Děkuji za služby při liturgii, v životě farnosti. Hlavně ty nenápadné. Bůh vidí, co je skryté.

 • Můžeme se domluvit na žehnání a modlitbě v rodinách. Za tím jsou vzadu listy. Tuto neděli od 13.00 do 17.00 pro mne a příští neděli pro mne také a list pro modlitbu s jáhnem Petrem. Příští neděli 14.1. od 13.30. Prosím pište hlavně příjmení adresu s číslem, je vhodné i mobilní číslo. Pořadí si sestavíme podle čísel, aby nějak navazovala na sebe. To už, prosím nechejte na mne a na Petrovi. Můžete se domluvit i po telefonu nebo internetu. To je pro ty, se kterými se nevidíme v kostele a mají o modlitbu zájem.

 • Žehnání a modlitba v rodinách v roce 2018 spolu s P. Vladimírem Janouchem 7.1. od 13.00

 • Žehnání a modlitba v rodinách v roce 2018 spolu s jáhnem Petrem Vtípilem 14.1. od 13.30

 • Žehnání a modlitba v rodinách v roce 2018 spolu s P. Vladimírem Janouchem 14.1. od 13.30

 • Při slavnosti Zjevení Páně žehnáme tříkrálové dary.

 • Ve čtvrtek 11.1. je modlitba za jednotu křesťanů v evangelickém sboru od 17.30. Sejdeme se na jejich faře v teple. Druhé setkání bude 18.1. v 17.30 u nás na faře.

 • Zítra 8.1.2018 je odstrojení vánoční výzdoby v kostele v Krouně. Počítá se tím, že to bude od 14.00. Nebo při ohláškách se upřesní čas.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (81 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: