Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 29.03. - 05.04.2020
 • Svátost pokání a smíření se slaví po domluvě kdykoliv (tel: 603480598).

 • Informace a setkání je na čísle 603480598. Kdo má jen telefon, at se na něj ozve.

 • Internetové stránky: farnost.krouna.cz

 • Adresa: rkf.krouna@centrum.cz. Adresa, ze které posílám emailové vzkazy a povzbuzení. Pošlete své adresy, chcete-li.

 • K soukromé modlitbě je příležitost v kostele po domluvě podle vývoje.

 • Dělejme vše s maximální zodpovědností a ohleduplností.

 • Pohřby jsou v rodinném kruhu. Všude se uvádí, že není omezení.

 • Děkuji za služby ve farnosti. O nenápadných jistě Bůh ví. Prosím o modlitbu. I ta je společenstvím církve.

 • Intence nejsou ve středu a v pátek. Telefonicky jen po dobu karantény.

 • Až do odvolání se ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze.

 • Automatický dispenz. Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluje otec biskup Jan dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě.

 • Kněz slouží mše svaté soukromě, bez účasti lidu a na domluvené úmysly. Upraví se tam, kde na den bylo vice intencí.

 • Seznam bohoslužeb je k nalezení například na: https://www.mseonline.cz.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (135 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: