Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 15.10. - 22.10.2017
 • Dnes sbírka tichá na opravy a příště sbírka na Misie.

 • Pozdrav nemocným, informujte o nich.

 • Výuka Katecheze začala.

 • Škola v Krouně ve středu 1. a 2. tř. od 11.25 až 12.10; 3. tř. od 12.20 až 13.05 a v pátek 4. až 5. tř. po domluvě v pátek od 12.25 – 13.10; 6. až 9.tř. pátek ve škole v 13.15 až 14.00.

 • Škola v Pusté Kamenici čtvrtek 1. a 2. tř. ve 12.30 až 13.15; 3. až 5. tř. ve 13.15 až 14.00.

 • Děkuji, když o dětech vím, kdy nepřijdou. Nehledám je, spolu s vámi vím, že je vše v pořádku. Předpokládejte, že hodina vždy je, pokud nejsou prázdniny a kdyby odpadnula, tak vyhlásíme ve škole i v kostele oznámím.

 • Mše svatá v Otradově bude 22.10.

 • V měsíci říjnu nás může spojovat i modlitba růžence. Snažme se k ní sejít ve středu před bohoslužbou od 17.30. Nebudu-li slavit svátost smíření, rád se přidám.

 • Blíží se misijní sbírka. Bude 22.10.

 • V Krouně bude misijní koláč 29.10. Pekl by se 28.10. od 7.00. Domluvte se s paní Filipiovou. S ní domluvte pokud někdo chcete přinést i nějaký "materiál".

 • Děkuji za služby v životě farnosti. Bůh vidí i co je skryté.

 • V Pusté Kamenici se domluvme na misijním Koláči, jak jste to dělávali.

 • V Hradci Králové je kněžské svěcení. Prosím o modlitbu. Proto za týden v sobotu není mše svatá.

 • Ekumenická bohoslužba bude 30.10. v 17.00. 

 • Za týden v sobotu jsou volby. Prosím, podněty biskupů máte vzadu na nástěnce. Já se s nimi shoduji.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (82 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: