Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 18.03. - 25.03.2018
 • Dnes plošné pojištění a příště je sbírka Tichá.

 • Domlouvejte obětní úmysly, mnohé jsou ještě nedomluvené.

 • Pozdrav nemocným, informujte o nich.

 • Mše svatá v Otradově bude pátou postní neděli 25.3.2015, žijme kajícím smyšlení po dobu postní. Připravte si jívové ratolesti. Už to je možné a nechat je v chladnu a potmě. Můžete připravit pro sebe a pro druhé.

 • Děkuji za služby v životě farnosti. Hlavně ty nenápadné.

 • Díky za účast a váš podíl na duchovním dnu.

 • V neděli 18.3.2018 bude od 16.00 setkání čekatelů svátosti pokání a smíření a svátosti eucharistie z řad dětí. Budou se katecheze účastnit spolu s někým z rodiny, nejlépe rodičů v neděli. Další bude v neděli v 25.3.2018.

 • Křížové cesty se modlíme v době postní v pátek přede mší svatou od 17.30 hodin, v neděli od 14.00 hodin v Krouně. V Pusté Kamenici tak, jak se každoročně modlíváte po mši svaté. Prosím lektory, aby se zapsali do seznamu služby modlitby Křížové cesty. 

 • Toto úterý 20.3.2018 jsou modlitby matek v KR.

 • Vzadu je ke koupení nová postní brožura za 30 Kč.

 • Předběžně na velikonoce: Pustá Kamenice Zelený Čtvrtek v 16.00 hodin. Velký Pátek v 15.00 hodin a Neděle Vzkříšení v 9.30 hodin, PO také. Krouna Zelený Čtvrtek v 18.00 hodin, prosím muže, aby se liturgie účastnili při umývání nohou 12 mužům. (to je vhodný počet). Velký Pátek od 18.00 hodin. O Vigilii v 19.15 hodin po západu slunce. K ní přineste svíce. Neděle Vzkříšení v 8.00 hodin.

 • V Otradově bohoslužby na Květnou neděli a Neděli vzkříšení v 11.00 hodin Velikonoční pondělí jako v neděli KR a v PK.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (85 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: