Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 15.05. - 22.05.2022
 • V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření před bohoslužbou tak, aby se začínalo slavit v čas.

 • Individuální duchovní péče trvá. Domlouvejme se.

 • Informace a setkání je na telefonním čísle +420 603 480 598.

 • Internetové stránky farnost.krouna.cz.

 • Modleme se spolu za synodu, Ukrajinu a setkání mládeže.

 • Modleme se za Ukrajinu s naléhavostí.

 • Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete adresy doplnit.

 • Internet umožní i farní setkání. Dělte se s těmi, kdo nemají přístup.

 • E-mailová adresa rkf.krouna@centrum.cz.

 • Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství.

 • Domlouvají se obětní úmysly na půlrok 2022 v Krouně. Není na So v Krouně.

 • Mše svatá v Otradově 1e tuto neděli 15.5.2022 od 11.00 hodin. Další bude vyhlášena.

 • Buďme opatrní při podávání Svatého přijímání. Přijměme vše v síle křesťanské lásky trpělivě v naději pomoci těm, kdo jsou v ohrožení.

 • K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na osobním provázení. K svátosti Pokání a Svatému přijímání kdykoliv.

 • Upozorňuji na výzvu z biskupství ohledně sbírek v době pandemie pro farnosti i další záležitosti. Dík za vaši pomoc.

 • Bohoslužby bez omezení počtu účastníků. 

 • Každé pondělí v měsíci květnu bude mše sv. a modlitba s Pannou Marii na Podskale. Vezmu vás 6 farníků autem a prosím o zapsání do seznamu. Pojedu tak, abych mohl alespoň 30 minut předem být připraven slavit svátost pokání.

 • Večerní bohoslužby spojíme v květnu s modlitbou s Pannou Marii. Modlitba s Marii bude i tuto neděli 15.5. od 18.00 hodin.

 • Pozdravení pokoje nahradíme se pohledem, při svátosti smíření mají přednost otevřené prostory.

 • Katecheze ve školním roce 2021 - 2022, Škola v Krouně v pátek    1. až 2. tř. od 11.30 až 12.15; 3. až 5. tř. od 12.25 až 13.10; 6. až 9. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (136 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: