Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 07.08. - 14.08.2022
 • V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření před bohoslužbou tak, aby se začínalo slavit v čas.

 • Individuální duchovní péče trvá. Domlouvejme se.

 • Informace a setkání je na telefonní čísle +420 603 480 598.

 • Internetové stránky http://farnost.krouna.cz.

 • Modleme se spolu za synodu, Ukrajinu a setkání mládeže.

 • Modleme se za Ukrajinu s naléhavostí.

 • Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete adresy doplnit. Internet umožní i farní setkání. Dělte se s těmi, kdo nemají přístup.

 • E-mailová adresa rkf.krouna@centrum.cz.

 • Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství.

 • Domlouvají se obětní úmysly na nový půlrok 2022 v Krouně.

 • Prosím o modlitbu za ty, kteří vykročili na cestu svátosti.

 • Buďme opatrní při podávání svatého přijímání. Přijměme vše v síle křesťanské lásky trpělivě v naději pomoci těm, kdo jsou v ohrožení.

 • K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na osobním provázení. K svátosti Pokání a Svatému přijímání kdykoliv.

 • Upozorňuji na výzvu z biskupství ohledně sbírek v pro farnosti i další záležitosti. Dík za vaši pomoc.

 • Bohoslužby bez omezení počtu účastníků, pozdravení pokoje můžeme nahradit i pohledem, při svátosti smíření mají přednost otevřené prostory.

 • Úklid kostela v Krouně před poutí v sobotu 13.8.2022 od 9.00 hodin.

Ohlášy si můžete stáhnout ve formátu pdf (111 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: