Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 20.11. - 27.11.2022
 • V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření před bohoslužbou tak, aby se začínalo slavit v čas.

 • Individuální duchovní péče trvá. Domlouvejme se.

 • Informace a setkání je na telefonní čísle +420 603 480 598.

 • Internetové stránky: http://farnost.krouna.cz/.

 • Modleme se spolu za synodu a Ukrajinu.

 • Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete adresy doplnit.

 • Internet umožní i farní setkání. Dělte se s těmi, kdo nemají přístup.

 • E-mailová adresa: rkf.krouna@centrum.cz.

 • Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství.

 • Domlouvají se obětní úmysly na nový půlrok 2022 v Krouně.

 • V kostele vzadu je Adventní rozjímání 2022 za 34 Kč.

 • Prosím o modlitbu za ty, kteří vykročili na cestu svátosti.

 • Buďme opatrní při podávání svatého přijímání.

 • K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na osobním provázení. K svátosti Pokání a Svatému přijímání kdykoliv.

 • Pozdravení pokoje můžeme nahradit i pohledem.

 • Při svátosti smíření mají přednost otevřené prostory.

 • Prosím o modlitbu za katechezi v novém školním roce.

 • Výuka probíhá.

 • Škola v Krouně v pátek 1. až 2. tř. od 11.30 až 12.15; 3. až 5. tř. od 12.25 až 13.10; 6. až 9. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.

Ohlášy si můžete stáhnout ve formátu pdf (109 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: