Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 19.09. - 26.09.2021
 • V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření před bohoslužbou tak, aby se začínalo slavit v čas.

 • Individuální duchovní péče trvá. Domlouvejme se.

 • Informace a setkání je na telefonním čísle +420 603 480 598.

 • Internetové stránky farnost.krouna.cz.

 • Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete adresy doplnit.

 • Internet umožní i farní setkání. S těmi, kdo ho nemají, se rozdělme. Moc prosím.

 • E-mailová adresa rkf.krouna@centrum.cz.

 • Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství.

 • Domlouvají se obětní úmysly do prosince 2021 v Krouně. Není úmysl, St, Pá, So.

 • Mše svatá v Otradově bude vyhlášena později.

 • Při všech možných setkáních užívejme správně respirátory a zbytečně se neshlukujme. Dodržujeme pravidla během koronaviru. To se dá pro sebe a bližního dobrého udělat.

 • Buďme opatrní při podávání Svatého přijímání. Přijměme vše v síle křesťanské lásky trpělivě v naději pomoci těm, kdo jsou v ohrožení.

 • K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na osobním provázení. K svátosti Pokání a Svatému přijímání kdykoliv.

 • Upozorňuji na výzvu z biskupství ohledně sbírek v době pandemie pro farnosti i další záležitosti. Dík za vaši pomoc.

 • Bohoslužby bez omezení počtu účastníků, za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest (dle aktuální normy); dezinfekce rukou před vstupem; Počet na mši sv. je takový, aby každý (na místě) slavící nebo členové jedné domácnosti, měli kolem sebe všemi směry 1,5 m. Není zákaz zpěvu.

 • JINÉ ORGANIZOVANÉ AKCE A SETKÁNÍ lze konat za přítomnosti nejvýše 20 osob nebo za přítomnosti nejvýše; 1000 osob uvnitř nebo 2000 osob venku při dodržení podmínek testování, očkování apod.

 • SOUHRN PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ je uveden na covid portálu. Svatby a pohřby se konají podle pravidel "bohoslužby a náb. shromáždění".

 • OPATŘENÍ V DIECÉZI. Vynecháno pozdravení pokoje (nahradí se pohledem), nepoužívají se kropenky; při Svátosti smíření dáváme přednost otevřenějším prostorům.

 • Večer mladých se bude konat v pátek 24. září 2021 v Chrudimi. Hostem bude P. Jan Linhart. Setkání začíná mší sv. v 18.00 hodin v chrudimském kostele. Předpokládaný závěr ve 21.30. Povídání o sv. Josefu a cestě do Etiopie.

 • Katecheze ve školním roce 2021 - 2022, začínáme tento týden v pátek 24.9.2021.

 • Škola v Krouně v pátek 1. až 2. tř. od 11.30 až 12.15; 3. až 5. tř. od 12.25 až 13.10; 6. až 9. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.

 • Škola v Pusté Kamenici ve středu 1. až 5. tř. od 13.10 až 13.55 hodin.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (142 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: