Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 08.12.2019 - 15.12.2019
 • Dnes je sbírka na potřeby farnosti a příště Tichá.

 • Svátost pokání a smíření se slaví před mší svatou.

 • Děkuji za služby ve farnosti. O nenápadných jistě Bůh ví.

 • Mše svatá v Otradově bude 22.12.2019 v 11.00 hodin.

 • V KR se domlouvají obětní úmysly od prosince 2019 do června 2020.

 • Brožura Advent 2019 je pro vás připravena za 20 Kč u vchodu.

 • Je možnost objednat si kalendář.

 • Kdo bude při duchovním povzbuzení na obědě, zapište se.

 • Příležitost ke slavení svatosti smíření v Krouně v sobotu 14.12.2019 od 12.00 hodin v kostele. Od rána na faře. V Pusté Kamenici od 14.00 hodin.

 • Setkání mužů je v pátek 3.1.2020 od 19.30 hodin.

 • Duchovní povzbuzení a příležitost ke svátosti smíření bude 14.12.2019 v sobotu před 3. neděli adventní a začátek je 9.00 hodin v Krouně. ( přednáška, káva čaj, přednáška, oběd od 11.30 hodin, dále v kostele adorace, růženec) od 14.00 hodin mše svatá. Děkuji za vaši pomoc.

 • Nezapomeňme. Výuka katecheze probíhá.

 • Škola v Krouně v pátek 1. - 2. tř. od 11.30 - 12.15; 3. - 5. tř. od 12.25 - 13.10; 6. - 9. tř. od 13.10 - 13.55 hodin.

 • Škola v Pusté Kamenici ve středu 1. - 5. tř. od 13.00 - 13.45 hodin.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (82 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: