Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 16.06.2019 - 23.06.2019
  • Dnes je sbírka na potřeby farnosti a příště na Charitu.

  • Pozdrav nemocným, informujte o nich.

  • Děkuji za služby ve farnosti. O nenápadných jistě Bůh ví.

  • Mše svatá v Otradově je 23.6.2019 v 11.00 hodin, je to poutní slavnost.

  • Domlouvají se obětní úmysly na nový půlrok 2019, od července do prosince. Úmysl není ještě v sobotu 22.6.2019.

  • Jak se domluvilo v pátek další setkání mužů je 6.9.2019 od 19.30 hodin.

  • 23.6.2019 na slavnost bude adorace a procesí v Krouně v kostele, u kříže, u fary a v kostele.

  • Ve středu 26.6.2019 po mši svaté (asi od 18.30 hodin) bude poděkování za školní rok a společná modlitba před prázdninami v Krouně. Pro děti, mládež a rodiče. Modlitba, program, hry a opékání. Řekněte mezi sebou.

  • V Pusté Kamenici je příští nedělní bohoslužba v sobotu 22.6 od 18.00 hodin.

  • Škola v Pusté Kamenici čtvrtek 3. až 5. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (82 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: