Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 28.02. - 07.03.2021
 • Čas ukazuje, kdy je mše svatá a předem otevřený kostel.

 • V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření v ten čas a po domluvě na čísle +420 603 480 598.

 • Těm, kdo nemohou být v seznamu na mši svatou 15 minut předem je podáno svaté přijímání.

 • Individuální duchovní péče je dovolena.

 • Domlouvejme se. Informace a setkání je na čísle +420 603 480 598.

 • Internetové stránky farnost.krouna.cz.

 • Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete je doplnit.

 • Internet umožní i farní setkání. S těmi, kdo ho nemají, se rozdělme. Moc prosím.

 • E-mailová adresa rkf.krouna@centrum.cz.

 • Přede mší svatou je možnost Adorace.

 • Počet na mši svaté 10% sedících (na místě) slavících, tak aby kolem sebe měli všemi směry 2 m. (Členové jedné domácnosti mohou být spolu). Píšeme se do seznamu buď v kostele nebo telefonicky na SO a NE.

 • Krouna má 10% obsazenosti dole 20, kůr 4.

 • Pustá Kamenice dole 11, kůr 4.

 • Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství. Domlouvají na nový půlrok 2021. V KR není úmysl ještě na St, So. Vyjímečně při omezení i telefonicky.

 • Při všech možných setkáních užíváme respirátory a zbytečně se neshlukujme. Dodržujeme pravidla během koronaviru. To je to málo, co se dá pro sebe a bližního dobrého udělat, ale je to alespoň něco. Nově při všem máme zůstávat v rámci okresu. Pustá Kamenice patří do okr. Svitavy a Krouna do okr. Chrudimi.  Jdeme-li do kostela, záleží na tom, jak to kontroly pochopí. Raději vás na to upozorňuji, že ve farnosti Pustá Kamenice to tak je. Snad bude stačit čestné prohlášení.

 • Je pro vás připravena Postní doba 21 za 38 Kč. Ozvěte se zájemci.

 • V Otradově bude mše svatá další dle oznámení.

 • Otec biskup uděluje dispens od povinné účasti na nedělní Mši svaté při příznacích onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, v povinné karanténě nebo se izolují dobrovolně z odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), těm, kteří nemohou kvůli vyhlášeným opatřením. Buďme opatrní při podávání Svatého přijímání. Přijměme vše v síle křesťanské lásky trpělivě v naději pomoci těm, kdo jsou v ohrožení. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

 • K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na osobním provázení. Mše svaté se slaví, jak je umožněno. Píšeme se v kostele nebo po telefonu do seznamů. K svátosti Pokání a Svatému přijímání kdykoliv. (zavolejte)

 • V každý pátek v době postní od 17.30 hodin Křížová cesta v KR.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (140 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: