Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 07.10. - 14.10.2018
 • Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.

 • Pozdrav nemocným, informujte o nich.

 • Děkuji za služby ve farnosti. O nenápadných jistě Bůh ví.

 • Mše svatá v Otradově bude 14.10 2018, výročí posvěcení kostela.

 • Děkuji vám za pomoc pří děkování ve farnosti Bohu za dar kněžství s knězem Petrem Vtípilem jak zde v kostele, tak při společném setkání. Při setkání se našly brýle. Přihlaste se.

 • Povzbuďme se k modlitbě růžence v měsíci říjnu před bohoslužbami.

 • Modleme se za milost Boží pro rodiny v novém školním roce. 

 • "Mladí z naší farnosti jsou srdečně zváni na Večer mladých, který se bude konat v pátek 12. října 2018 na faře v Hlinsku. Hostem bude P. Petr Soukal. Setkání začíná mší sv. v 18.00 v hlineckém kostele a pokračovat bude na faře. Předpokládaný závěr ve 21.00 hodin. Více informací na plakátku." V případě potřeby jsme schopni pomoci mladým s dopravou domů. (vzkaz na informaci)

 • Je domluvena katecheze ve škole, můžete s tím počítat při dalších vašich školních programech.

 • Výuka náboženství už probíhá.

 • Škola v Krouně v pátek 1. až 2. tř. od 11.35 až 12.20; 3. až 5. tř. od 12.25 až 13.10; 6. až 9. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.

 • Škola v Pusté Kamenici čtvrtek 3. až 5. tř. od 13.15 až 14.00 hodin.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (82 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: