Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 14.04.2019 - 21.04.2019
 • Dnes je sbírka na Pastorační aktivity v diecézi.

 • Příště bude sbírka Tichá.

 • Pozdrav nemocným, informujte o nich.

 • Před obřady Velikonoc se svátost smíření neslaví (přijďte se domluvit).

 • Děkuji za služby ve farnosti. O nenápadných jistě Bůh ví.

 • Mše svatá v Otradově je 21.4.2019.

 • Domlouvají se obětní úmysly na nový půlrok, od ledna do června 2019.

 • Mše sv. se slaví ve všední den v Krouně v kostele.

 • Velký Pátek jste zváni na křížovou cestu do Kameniček od farnosti Raná od 15.00 hodin.

 • V neděli pak od 14.00 hodin. Prosím o službu lektorů na pátek a neděli.

 • V Pusté Kamenici bude Křížová cesta po nedělní bohoslužbě. 

 • V neděli 28.4.2019 je od 17.00 hodin setkání čekatelů svátosti smíření a svátosti eucharistie z řad dětí. Budou se katecheze účastnit spolu s někým z rodiny, nejlépe rodičů. Setkání je jednou za čtrnáct dní podle domluveného rozpisu.

 • Na vigilii vezměte s sebou svíce.

 • Na Velikonoční pondělí bude nedělní pořad bohoslužeb.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (81 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: