Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 24.05. - 31.05.2020
 • V Krouně  a v Pusté Kamenici se dá slavit svátosti smíření před bohoslužbou a lze se domluvit na čísle 603 480 598.

 • Informace a setkání je na čísle 603 480 598.

 • Internetové stránky: farnost.krouna.cz.

 • Adresa: rkf.krouna@centrum.cz. Adresa, ze které posílám emailové vzkazy a povzbuzení. Pošlete své adresy, chcete-li.

 • Dělejme vše s maximální zodpovědností a ohleduplností.

 • Děkuji za služby ve farnosti. O nenápadných jistě Bůh ví. Prosím a děkuji za modlitbu. I ta je společenstvím církve. I v Květnu nás svatý Otec vybízí k modlitbě růžence osobní I společné v rodině.

 • Intence pokud možno se domlouvají přímo a telefonicky jen po dobu karantény. Domluveny nejsou ještě středu a sobotu.

 • V neděli 31.5.2020 je sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

 • Bohoslužby se vracejí v etapách. Vzbuďme a mějme v sobě touhu po mši svaté a Eucharistii. Ti z nás, kteří jste staršího věku, můžete mít v sobě i oprávněné obavy z nákazy. V takovém případě můžete i nadále využívat dispenze od účasti na nedělní Mši svaté (televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb nadále budou pokračovat) až do doby úplného uvolnění omezení počtu osob na bohoslužbách, (bude upřesňováno).

 • Veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí, je možné uskutečnit pouze v souladu s předchozími opatřeními, tzn. Omezený počet účastníků  ( nyní 100 osob), povinnost nošení roušek, 2 m rozestupy všemi směry, dezinfekce rukou.

 • Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle (počet slavení bohoslužeb).

 • Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí, na kterékoliv bohoslužbě v týdnu, nedělní povinnost účasti na Mši svaté.

 • Dbejme mimořádných hygienických opatření. V kostele se rozmisťujeme tak, abychom měli od sebe 2 metrové vzdálenosti všemi směry pokud nejsme členy jedné domácnosti. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. Dezinfikujeme si ruce a máme ochranu obličeje, tak jak teď je běžné.

 • Časy bohoslužeb jsou uvedeny v Ohláškách.

 • V Krouně je nedělní mše svatá v sobotu večer od 18.00, abychom měli příležitost k rozvolnění v prostorech kostela. Počet slavících je od 11.května 100 účastníků za stejných podmínek jako dosud. Další bude postupně oznamováno.

 • V Květnu se připojuje k bohoslužbě modlitba s Marii – Májová.

 • Od Nanebevstoupení Páně modleme se o Dar Ducha svatého.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (139 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: