Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 13.6. - 12.12.2015

Krouna - Připomínka aktivit a některých liturgických událostí, které jsme prožili ve farnosti či mimo ni s dospělými i dětmi v období od 13. června do 12. prosince 2015. Chvála Bohu za jeho milosti a svatého Ducha, díky, že nás vede po cestě spásy a modlitby, lidského růstu a vztahů, sdílení a společenství, díky za dar bohoslužby i přírody, za dar času i smysluplných cílů. Díky všem, kdo se podílejí na přípravě farních aktivit i vám, kdo se jich zúčastňujete. Bůh nám žehnej.

 

Dík za fotografování Tereze Gregorové, Blance Filipiové, Martinu Vtípilovi, P.Vladimíru Handlovi a dalším.

 

V sobotu 12.12.  2015 jsme prožili s farníky z Krouny, P.Kamenice i odjinud sobotní podnětnou duchovní obnovu na faře v Krouně, kterou vedl P. Jiří Heblt, chrudimský vikář, převážně na téma prvních tří blahoslavenství (chudí, plačící a tiší) v životě adventních postav a jako východisko adventu našich životů. Odpoledne byla příležitost vykonat si před Vánoci svatou zpověď; zpovídalo více zpovědníků.

 

Foto:

 

Třetí adventní neděli 6.12.2015 se v Krouně i v Pusté Kamenici uskutečnily adventní koncerty.  Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů a zpěvů mistrů duchovní hudby i vánočních písní a koled v podání našich současníků. V Krouně vystoupilo 50 dětí z pěveckých sborů Květinky, flétnové trio a Fiori Cantanti se sbormistrem M. Profousem. Poděkování patří OÚ Krouna za hrazení nákladů spojených s dopravou žáků. V P.Kamenici vystoupilo tri muzikantů v čele s organologem olomoucké arcidiecéze Janem Gottwaldem a zazněly varhany, violoncello a flétna. Díky účinkujícím i všem, kdo se podíleli na organizace, přípravě a průběhu hudebních vystoupení.

 

Foto:

 

Foto:

 

V sobotu 14. listopadu 2015 jsme s dětmi a Blankou a dalšími dvěma rodiči podnikli auty vyjížďku nejprve do skalních obydlí ve Zderazi a pak pokračovali do Nových Hradů k faře, kostelu a zámku a výlet zakončili v přírodním zámeckém bludišti.

 

Foto:

 

Ve středu 28. října 2015, v Den vzniku samostatného čs. státu se uskutečnila tradiční ekumenická bohoslužba letos v katolickém kostele. Kázání pronesl bratr Marek Váňa z ČCE v Krouně. Po bohoslužbě jsme poseděli na faře.

 

Foto:

 

Letos ve farnosti přeloženou misijní neděli kvůli NEK jsme začali prožívat v sobotu 24. října pečením koláčků na ZŠ v Krouně. Misijní neděle, sbírka a prodej koláčků proběhly v neděli 25.října. Také v P.Kamenici se pekly koláčky. Díky ženám-pekařkám a díky všem, zejm. štědrým dárcům. Letos jsme vybrali a odeslali na misie z KR 11.075 Kč a z PK 5666 Kč.

 

Foto:

 

V sobotu 17. října 2015 v Brně vyvrcholil Národní eucharistický kongres (NEK), který se konal poprvé v ČR v celonárodním měřítku, a na který jsme se připravovali v průběhu celého roku. Eucharistický kongres zdůraznil obnovu nové a věčné smlouvy, kterou Bůh uzavřel s církví, věřícími a zve k ní i každého dalšího člověka. Z našich farností jsme se do Brna vydali vlakem včetně našich duchovních o. Vladimíra a jáhna Petra. Na náměstí Svobody celebroval mši svatou mimořádný zmocněnec papežský delegát kardinál Paul Josef Cordes a několik desítek biskupů, stovek kněží a jáhnů a desetitisíce věřících vyslechli dopis od papeže Františka a kázání kardinála o Eucharistii (odkaz zde). Po mši následoval průvod s Božím Tělem na znamení víry v Ježíše Krista - živého Boha. Procesí prošlo částí starého Brna a na Zelném trhu pokračovaly modlitby, zasvěcení a písně k poctě Eucharistie. Na závěr hlavního programu všem požehnal biskup Vojtěch Cikrle a účastníkům byly rozdány Pamětní listy a k občerstvení vynikající koláče. Kongres pokračoval více než desítkou doprovodných programů na různých místech centra Brna a každý si tak mohl vybrat podle svého. Naše skupinka odešla do minoritského kostela sv. Janů na představení či spíše modlitbu Zraněný pastýř, kde jsme zakusili silný duchovní prožitek s Boží láskou. Pak jsme shlédli výstavu o zasvěceném životě v Loretě a na Petrově jsme navštívili kryptu, "Propitou věž" i hlavní loď katedrály. Také jsme si stihli prohlédnout výstavu Vita Christi v diecézním muzeu a pak už byl čas k odjezdu. Eucharistický kongres nás všechny povzbudil ve víře v Boha, posílil úctu k Eucharistii a domů jsme přijeli s radostí v srdci z prožívaného společenství s Kristem.

 

Foto:

 

Sobota  3. října 2015 byla ve znamení farního výletu do Číhoště, kde jsme slavili mši sv. a uctili ostatky mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Dále jsme pokračovali na sázavský klášter ke sv. Prokopovi, kde také poobědvali a poutní výlet uzavřeli prohlídkou zámku Český Šternberk a vítanou zastávkou v hospůdce k odpolední kávě, čaji a vínku.

 

Foto:

 

Poslední srpnovou neděli 30.8. 2015 jsem před začátkem nového školního roku 2015/16 požehnal žákům a žehnal i jejich školní aktovky.

 

Foto:

 

Na Čachnově  slavíme tradičně pouť v místní kapli Panny Marie vždy ve čtvrtek  (letos 20. srpna 2015) vzhledem k památce Panny Marie Královny (22. srpna). Poutní mše sv. je spojená s mariánskou pobožností a děkovnou pobožností za úrodu s požehnáním prvotin z ní a také bylin a květin. Poté trávíme příjemný čas sdílení nad vínem a něčím dobrým k zakousnutí.

 

Foto:

 

V neděli 23. srpna 2015 se v Krouně uskutečnil koncert duchovní hudby v podání profesionálního varhaníka Martina Kubáta a jeho manželky sopranistky.

 

Foto:

 

Za horké letní neděle 13. července 2015 proběhlo fotbalové utkání mezi farnostmi Krouna a Pustá Kamenice s výsledkem 6:4 k radosti Krounských.

 

Foto:

 

V neděli plné slunečních paprsků 28. června 2015 jsme prožili na farní zahradě příjemný farní den, při němž vystoupil vypravěč a pohádkář Martin Hak z P. Kamenice a s dětmi jsme si zahráli několik her a soutěží; nejoblíbenější bylo na kamennou tvář s vajíčkem pod čepicí.

 

Foto:

 

V sobotu 20. června 2015 byl nezapomenutelný a slavný den začátku společného života  Ivany Izvorské a Petra Straky, kdy si v kostele sv. Michaela v Krouně řekli své ano před Bohem a udělili si před církví svátost manželství.

 

Foto:

 

Druhá část fotogalerie z cyklovyjížďky k Hápově skále s dětmi ze soboty 13. černa 2015.

 

Foto:

 

P. Handl Vladimír

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: