Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 13.2. - 28.2.2016

Krouna - V neděli 28. února 2016 v postním období jsme se s dětmi v kostele sv. Michaela archanděla modlili pobožnost křížové cesty – Ruce mluví.

 

Foto: Filipiová Blanka, P.V.Handl

 

Křížovými cestami vyjadřujeme Kristu Pánu díky za dar vykoupení, uctíváme jeho utrpení a rozjímáme jeho lásku k nám lidem, abychom také my statečně nesli zkoušky a kříže, které nám sesílá.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Krouna - V sobotu 13. února 2016 přijal Bůh za své dítě ve křtu Zuzanu Švandovou, dceru Hanky a Františka. Ať se na ní naplní Boží vůle a jeho zaslíbení.

 

Foto:

 

Křest je svátost víry, jímž se vstupuje do křesťanství, do společenství života s Kristem a nebeským Otcem a života církve. Pán Ježíš přikázal svým učedníkům: Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte zachovávat vše, co jsem vám přikázal.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

P. Vladimír Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: