Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 16.4. - 10.6.2016

Krouna - Již po páté se letos v Krouně v kostele sv. Michaela, archanděla konala mezinárodní akce Noc kostelů.

 

Zvon před šestou hodinou večerní pozval 10. 6. 2016 všechny zájemce na čtyřhodinový program. Na úvod zazněla písnička s dětmi, přivítání místního duchovního správce P. Vladimíra Handla a po něm pozdrav pana starosty Petra Schmieda, který převzal nad celou akcí záštitu. Jako další bod programu bylo žehnání sochy svatého Petra pořízené místo sochy téhož světce ukradené přesně před třiadvaceti lety. Poté se podělila o svou osobní víru a cestu k Bohu paní Marcela Zvonková z Pardubic. V půlhodině křesťanských písniček měli návštěvníci možnost připojit se hrou na tamburínu a rytmicky oživit i jednu z písní.

 

Volná prohlídka kostela nabízela prostory lodi kostela, kůru a zvonice a přitom jste si mohli prohlédnout aktuální i historické fotografie ze života farnosti. Děti procházely kostel pomocí aktivity Křížem krážem kostelem, kdy se na šesti stanovištích dozvídaly zajímavosti a doplňovaly otázky. Završením Noci kostelů se konala mše svatá, modlitba za obec a kdo chtěl, mohl si ještě u skleničky a malého občerstvení popovídat s ostatními návštěvníky.

 

Noc kostelů chce pomoci objevovat krásu kostela, přiblížit křesťanství, setkat se s druhými a umožnit každému dozvědět se něco o Bohu.

 

Věřím, že se všem v kostele líbilo a děkujeme za návštěvu!

 

Foto: Šebek František, ml.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Gregorová Tereza

 

Krouna - Májové a mše svaté na Podskale mají každoročně o květnových pondělcích své kouzlo, přitažlivost, sílu a milost a své četné poutníky. Mnozí z krounských a pustkamenických mezi ně také patří. Snímky jsou z pondělí 30. května 2016.

 

Foto: Filipiová Blanka

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

 

Krouna - V neděli 22.května po májové pobožnosti s dětmi jsme nadšeně vyrazili ke Skutči na bazén. Čas strávený ve vodě, při plavání, skocích do vody a kohoutích zápasech je doslova blahodárný.

 

Foto: Filipiová Blanka

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Krouna - V neděli 22. května 2016 se při odpolední májové pobožnosti v Krouně připojily mladší i starší děti svou básničkou před oltářem Panny Marie a jejich maminky a jeden tatínek přímluvou za potřeby církve a světa. Díky za každý pozvednutý hlas a srdce k Bohu za potřebné. Díky schole za písňový doprovod.

 

Foto: Filipiová Blanka

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Krouna - Každé druhé pondělí v měsíci se kněží z chrudimského vikariátu (23) scházejí ke svému setkání a pracovní schůzce. Společně začínáme v 9.30 liturgií. Po dvou letech jsme dvě desítky duchovních hostili 9. května 2016 u nás v Krouně i v dozvuku mých padesátin. Vřelé díky ženám za pomoc s přípravou a obsluhou.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Krouna - Dne 16. dubna 2016 byly v Krouně pokřtěny 4 děti: Nikola Anna, Tomáš, Tereza a Matyáš dvou rodin Petra a Martina Straky ze Svratouchu. Počínaje křtem se dospělým a dětem dostává od Boha těch největších darů a děti jsou svěřeny rodičům do křesťanské výchovy. Ať se Boží záměry s životy a spásou dětí naplní.

 

Foto:

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

P. Vladimír Handl

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: