Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
FARNÍ VÝLET 15.10.2016 - ŽELIV, KŘEMEŠNÍK, JIHLAVA

Krouna - V sobotu 15.10.2016 se uskuteční farní výlet.

 

 

Klášter premonstrátů v Želivě

 

je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů, kteří zde ocení klid pro duchovní obnovu i fyzický odpočinek. Stejně tak jako v minulosti je i dnes klášter centrem duchovního života. Bratři v čele s opatem Jáchymem zde žijí v komunitě a kromě duchovní činnosti spravují také majetek kláštera, ke kterému patří budovy, ubytovací kapacity, pivovar, restaurace, lesy, polnosti a rybníky.

 

Poutní místo Křemešník

 

Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice je významné poutní místo Českomoravské vrchoviny.

 

Jihlavské Podzemí

 

Systém podzemních chodeb v Jihlavě zvaný jihlavské katakomby je s rozlohou 50 000 m a délkou asi 25 km po znojemském podzemí druhý nejrozsáhlejší v České republice. Katakomby se nacházejí pod celým městem a pod většinou městských památek. Tato historická a technická pamětihodnost je jedním z posledních dochovaných pozůstatků činnosti středověkých jihlavských horníků, neboť většina starých stříbrných dolů v okolí města zanikla.

 

Výlet, prosím, uhraďte do 9.10.2016 Martinovi nebo Markétě Vtípilovým.

 

Bc. Martin Vtípil, DiS.

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: