Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
RESTAUROVÁNÍ VARHANNÍ SKŘÍNĚ ZAČALO

Krouna - V kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně se začalo s restaurováním varhanní skříně.

 

Samostatná movitá kulturní památka - varhany v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně - se konečně dočkaly zaslouženého zájmu. Hudební nástroj, který byl v roce 1801 instalován mistrem varhanářem Karlem Horákem z Kutné Hory, byl za samostatnou movitou kulturní památku prohlášen v roce 2003. V letošním roce se zdejší farnost zaměřila na jejich současný stav, který již začíná být více než neuspokojivý. Po několika návštěvách odborníků z památkové péče, restaurátorů a zaměstnanců Pardubického kraje, se rozhodlo o  odborném restaurování.

 

Foto: Moravcová Hana, kronikářka obce  

 

Pardubický kraj na tuto práci poskytl pro rok 2011 dotaci ve výši 30.000,- Kč.

 

Velkou měrou přispívají svými peněžitými dary samotní farníci a obyvatelé obce a okolí a také obec Krouna. A tak ve středu 20. července mohlo konečně dojít k zahájení restaurátorských prací.

 

Povolaný restaurátor pan Karel Ungr otevřel odborně varhanní skříň a začal čistit povrchové rubové i lícové strany skříně. Boční pozlacené řezby demontoval a odvezl do své dílny, kde budou sanovány a petrifikovány ponorem do roztoku proti dřevokaznému hmyzu. Stejně tak korpus skříně bude v následujících dnech sanován a petrifikován. Dojde k vyspravení prasklin v bočních stranách skříně a budou provedeny sondy barevných a pozlacených vrstev. Věřme, že tyto první krůčky, které se udělaly pro záchranu historického nástroje, budou úspěšně pokračovat.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Moravcová Hana, kronikářka obce  

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: