Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
KROUNSKÝ BETLÉM

Krouna - "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva." (Iz 60,1)

 

Počátek "krounského betléma" nepamatuji, ale vím, že jako malý chlapec jsem si ho prohlížel vždycky o vánočních svátcích a to už je šedesát let. Býval postavený u oltáře Panny Marie. Později se přestěhoval do zadní části vpravo při vstupu do kostela, kde původně stál Boží hrob.

 

Foto: Mgr. Ondra Pavel, místostarosta

 

Lidské postavy, ale i zvířata v našem betlému jsou složeny ze dvou betlémů. Svědčí o tom dvojí provedení, jednak ze sádry, ale i vyřezané ze dřeva. Jsou rozestavěny na ploše pokryté čerstvým, zeleným mechem v různých odstínech. V mechu jsou zasazeny různé větvičky jako keře a stromy. K jesličkám, v kterých je uložen Ježíšek vede celou hloubkou betléma kamenitá cesta, ale postavy jsou rozestavěny tak, že přichází ze všech stran. Vlevo vzadu je umístěn slon, největší sádrová figura, a před ním tři králové se svými průvodci. V chlévě je znázorněn hlavní děj Vánoc, postava matky Panny Marie, pěstouna Josefa, uprostřed jsou umístěny jesle s dítětem Ježíškem a vzadu stojí osel a volek.

 

Náš krounský betlém má jednu zvláštnost, třeba se tato skutečnost ještě někde vyskytuje, ale určitě to není v blízkém okolí. Před jesličkami s Ježíškem je položen obětovaný, mrtvý beránek, který symbolizuje Ježíšovu Velikonoční oběť za hříchy lidstva tohoto světa. Tímto spojením je ještě více zdůrazněna velikost Božího daru v jeho Synu Ježíši Kristu.

 

Nad betlémem se vznáší anděl s Nápisem "Sláva na výsostech Bohu" a my víme, že tento text pokračuje "a na zemi pokoj lidem dobré vůle."

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Bc. Vtípil Petr, trvalý jáhen

 

Kušta Michal

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: