Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 8.1.2022

Krouna - Vážení spoluobčané, začíná další ročník tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR.

 

Přestože je doba složitá, vyrazí koledníci přestrojení za trojici králů k našim domovů tuto sobotu 8. ledna 2022, aby rozdávali radost a požehnání, a také aby prosili o příspěvek pro lidi v nouzi.

 

 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v naší zemi a její výtěžek putuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným hlavně v regionu v místě sbírky, kde bude výtěžek využit na nákup svozového vozidla s rampou a kompenzačních pomůcek pro klienty. Asi desetina výnosu je každoročně určena na humanitární pomoc v zahraničí.

 

Všem štědrým dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek předem děkujeme, že nový rok začnou dobrým skutkem a napojí se tak na tříkrálové poselství.

 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

 

Ing. Šmoková Iva

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: