Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Krouna - Po celé České republice můžete v těchto dnech potkat "Tříkrálové koledníky". Otevřete jim své dveře a začněte tak letošní rok dobrým skutkem!

 

Dobročinnou akci pořádá Charita Česká republika.

 

Ilustrační fotografie z let minulých, poznáte se?

 

Krouna, Rychnov, Oldřiš a Otradov budou moci uvítat Tři krále v sobotu 7. ledna.  Koledníkům požehná v 8 hodin ráno P. Vladimír Handl v kostele sv. Michaela, archanděla. Potom se skupinky Tří králů rozejdou po uvedených obcích a budou dům od domu přinášet lidem radostnou zprávu o příchodu Jezulátka v podobě písniček a koled.

 

Svou návštěvou budou koledníci prosit o dar na pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiženým. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené logem Charity. Každá skupinka bude mít dospělý doprovod, který bude vybaven průkazem koledníka.

 

Děkujeme vám za finanční příspěvek Charitě a za sladkosti pro koledníky.

 

Charita České republiky

 

 

Moravcová Hana, kronikářka obce

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: