Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Tříkrálová sbírka 2012

 

Krouna - V sobotu 7.1.2012 proběhla v Krouně a okolí Tříkrálová sbírka, do níž se zapojilo 35 děti. Spolu s vedoucími vytvořili 11 skupinek. Procházeli obcí, nesli radostnou zvěst o narození Pána Ježíše, přinášeli požehnání do domovů občanů a přijímali koledu pro sociálně potřebné.

 

Všem zúčastněným upřímné díky a Pán Bůh zaplať.

 

Foto: administrátor P. V. Handl

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky

 

Krouna - 7.ledna 2012 proběhla  pod záštitou Charity ČR  "Tříkrálová sbírka". V letošním roce putovali koledníci dům od domu nejen v Krouně, ale i Otradově, Rychnově a Oldřiši. Přinášeli lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi.

 

Koledníkům se podařilo vykoledovat částku 43.363,- Kč, z toho v Krouně 26.760,- Kč, v Otradově 7.883,- Kč, v Rychnově 5.840,- Kč a v Oldřiši 2.880,- Kč.

 

Výtěžek sbírky bude určen především na nákup zdravotních pomůcek a vozidla pro Středisko charitní ošetřovatelské služby Hlinsko a na nákup vybavení Střediska potravinové pomoci v

Chotovicích.

 

Děkujeme všem dárcům za štědrost a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na sbírce podíleli.

 

Ing. Šmoková Iva

 

Rekonstrukce farního sálu

 

Krouna - Během letních a podzimních měsíců 2011 se podařilo s Boží pomocí rekonstruovat farní sál na faře v Krouně; práce se povedly i díky nezištné pomoci mnohých farníků.

 

V úterý 27.12.2011 byl pak sál za účasti několik desítek farníků z Krouny i Pusté Kamenice oficiálně a „slavnostně“ otevřen a požehnán otcem Vladimírem (vč. hudebního příspěvku scholy a dětí, přípitku, občerstvení a posezení).
 

Foto: administrátor P. V. Handl

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

Den duchovní obnovy v Krouně

Krouna - V sobotu 17.12.2011 proběhl v Krouně den duchovní obnovy, při níž farnosti posloužil duchovními podněty P. Jan Linhart. V orlovně se dopoledne sešlo 30 účastníků.
 

Foto: administrátor P. V. Handl

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

administrátor P. V. Handl

Adventní koncert
 

Krouna - V sobotu 26.11.2011 se uskutečnil v kostele sv. Michaele v Krouně adventní koncert. Hrál a zpíval soubor SoliDeo z Děčína. Během koncertu kvartet zpívajících instrumentalistů zahrál hudbu šesti staletí na 25 dobových nástrojích. Náklady hradil spolupořadatel OÚ Krouna. Výtěžek z koncertu byl použit na opravu varhan.

 

Foto: administrátor P. V. Handl

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

Královský výlet

 

Krouna - I letos se uskutečnil Královský výlet, který připravili farníci z Rané pro děti od 1. do 3. třídy ve dnech od 11. do 13. 11. v Jeníkově. Výlet animovala křesťanská mládež z farnosti. Mši sv. s dětmi sloužil otec Vladimír v sobotu dopoledne.

 

Foto: administrátor P. V. Handl

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: