Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
PŮST

Krouna - Křesťané se v těchto dnech připravují na největší křesťanské svátky, Velikonoce. Od Popeleční středy 22.3 do Velkého pátku 6.4. prožíváme postní dobu 2012.

 

 

Věřící jsou z úcty a ve vděčnosti Pánu Ježíši Kristu za jeho spasitelné utrpení a s vědomím své vlastní hříšnosti vybízeni k postu, intenzivnějším modlitbám, štědrosti (almužnám), k sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů, aby oslavili s živou vírou a čistým srdcem slavnost vzkříšení, života a lásky.

 

administrátor P. V. Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: