Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM

Krouna - V sobotu 19. května se šest dětí z farnosti Krouna zúčastnilo Diecézního setkání s otcem biskupem Janem v Hradci Králové. Na setkání jeli Eliška Renzová, Danielka Drahošová, Maruška Gregorová, Káťa Hromádková, Aneta Filipiová a Vojta Šmok společně s doprovodem Jany Odvárkové a Terezy Gregorové.

 

Do Hradce jsme zažili pohodlnou jízdu autobusem a vlakem a v devět hodin jsme se zaregistrovali v Novém Adalbertinu, kde každý účastník obdržel Vandrovní knížku. Knížka sloužila pro zaznamenání splnění úkolů v 11 různých programech. Každá skupinka dětí měla projít alespoň třemi programy, aby mohla získat denár a osvědčení. My jsme absolvovali program: LITERÁT, BAROKNÍ SPORTOVÁNÍ a MALÍŘ/SOCHAŘ.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

Náš program probíhal na Církevní základní škole Jana Pavla II a byl velice pestrý: v prvním programu jsme třídili knihy, seznamovali se s latinou, vymýšleli věty se slovy začínající stejným písmenem a řazení knih Bible. Při aktivitě sportovec jsme si na travnatém hřišti zahráli hry Červený a bílý, Myslivce a zajíce (s míčem) a Kohouty a slepice (s šátkem). V programu malování nás zaujala výroba andílků z korálků a drátků, Eliška si vyrobila vějíř a paruku z papíru a pak jsme se šli naobědvat na náměstí a dát si výbornou točenou zmrzlinu. Po nutném posilnění byl pro nás připraven od 13 hodin program v kostele P. Marie na téma Barokní hudba. Nakonec přišel pan biskup Jan, přivítal nás a řekl pár slov o tom, že se máme snažit žít, abychom se líbili Bohu. Poté následovala mše svatá, kterou celebroval biskup Jan  spolu s dalšími knězi. V promluvě po evangeliu mluvil otec biskup o modlitbě - její důležitosti, kráse a požehnání. Několik povzbuzujících slov otce biskupa: "Objevte krásu svého života, žijte své dětství v dobrotě a duchu evangelia, utíkejte před hříchem …" Po mši otec Karel Moravec poděkoval Katechetickému centru, které celou akci připravilo a také dětem za aktivní účast.

 

K díkům se přidali děti – ty děkovali otci biskupovi Janovi a biskup Jan děkoval dětem a na závěr udělil všem přítomným své biskupské požehnání. Plní dojmů a zážitků z krásně prožitého dne jsme odjížděli a vraceli se domů.

 

Jsme šťastní, že nám otec biskup umožnil tak krásné setkání a těšíme se zase napříště J Bohu díky!

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Gregorová Tereza

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: