Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
NOC KOSTELŮ 2012

Krouna - Dne 1. 6. 2012 se v naší obci uskutečnila Noc kostelů. Poprvé se otevřel pro zájemce také katolický kostel sv. Michaela archanděla a každý si mohl vybrat ze čtyřhodinové nabídky. Někteří využili prohlídky kostela či kůru, mnozí byli poprvé ve věži prohlédnout si náš starý a krásný zvon. Návštěvníci společně opsali celé Vyznání víry pro bratry evangelíky, ochutnali z několika druhů výborných mešních vín a prožili chvíle před Božím svatostánkem.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

Vyvrcholením byla mše svatá ozářená pouze svíčkami s krásnou promluvou pana faráře Vladimíra Handla. Celá akce se nesla v příjemné atmosféře a děkujeme všem lidem, kteří vstoupili do kostela a prožili tak NOC KOSTELŮ 2012.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Gregorová Tereza

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: