Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
MÁJOVÁ POBOŽNOST

Krouna - V neděli dne 20. května, tak jako každou neděli v měsíci květnu, který je zvláštním způsobem zasvěcen Matce Boží Panně Marii, byla v kostele sv. Michaela v Krouně v odpoledních hodinách májová pobožnost. Tentokráte se zapojily i děti a rodiče z naší farnosti. Před oltářem Panny Marie děti přednesly jednotlivě básničku, po níž  vždy následovaly prosby rodičů, přesněji maminek. Děti tak skrze svůj příspěvek posilují vztah k Matce Boží a obohatí i nás dospělé. Bůh miluje modlitby dětí, vždyť právě ony prorážejí nebesa a vystupují před Jeho tvář.

 

Foto: Vtípil Petr st.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: