Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
"OVOCEM DUCHA JE LÁSKA, RADOST A POKOJ …"

Krouna - "Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj …" (Gal 5,22)

 

Tak znělo hlavní motto již pátého Celostátního setkání mládeže (CSM), které se tentokrát konalo ve Žďáru nad Sázavou a jehož se zúčastnilo i devět zástupců z našich farností – Míša a Tereza Gregorovi, Dita a Petr Hromádkovi, Petra Najbertová, Jana Odvárková, Fanda Šebek, Michal Hromádko a Honza Šmok. A jak celé toto setkání probíhalo? Na to se teď společně podíváme.

 

Do Žďáru nad Sázavou jsme přijeli v úterý v podvečer linkovým autobusem a bezprostředně po ubytování na ZŠ Komenského, následovala vigilie k památce Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Prokopa, celebrovaná Mons. Jiřím Mikuláškem. Celé setkání, jehož hlavní část se odehrávala na zimním stadiónu, pak zahájil Mons. František Lobkowicz modlitbou nešpor.

 

Naše společná rána začínala obvykle v 6.30 hod. budíčkem v doprovodu kytary a poté následovaly modlitby ranních chval za účasti jedné ze třech opravdu vynikajících kapel KaPři, Adorare  nebo VeKa,  které celé toto setkání provázely.

 

Ve středu dopoledne jsme vyslechli krátkou katechezi Mons. Karla Herbsta, zaměřenou na Ducha svatého a bylo možno utvořit diskuzní skupinky a bavit se na zmíněné téma. Každý den se konala mše svatá, jíž vždy celebroval některý z přítomných biskupů.

 

Foto:

 

V průběhu každého odpoledne mohli účastníci setkání přistoupit ke svátosti smíření, využít přímluvné modlitby a navštívit psychologickou či gynekologickou poradnu. Bylo také možné vybrat si z opravdu bohaté nabídky kvalitních odpoledních přednášek zaměřených na nejrůznější aktuální témata týkající se modlitby, vztahů, sexuality, psychologie, médií atd. Mezi přednášející patřili např. Kateřina Lachmanová, Mons. Jaroslav Hučko, P. Marek Orko Vácha, Max Kašparů, P. Jaroslav Brož a další. Nesmím také zapomenout zmínit nabídku sportovních aktivit a výtvarných dílen. Mezi další odpolední aktivity, jichž se mohli mladí zúčastnit, také patřila brigáda pro město Žďár a kdo chtěl udělat opravdu dobrý skutek, měl možnost  potěšit svoji návštěvou klienty Domu s pečovatelskou službou.

 

Středeční den byl pak zakončen modlitbou růžence pod vedením našeho Mons. Jana Vokála,  jejíž netradiční zpracování se stínohrou, zpívanou modlitbou Otče náš a Sláva Otci v podání skupiny VeKa, bylo pro většinu účastníků opravdu silným a nezapomenutelným zážitkem.

 

Čtvrteční dopoledne se konalo setkání účastníků po diecézích. Pro naši Královehradeckou diecézi zazněla na zámeckém venkovním pódiu úvodní slova našeho pana biskupa  Jana Vokála a přednáška o křesťanské lásce v podání P. Jiřího Peška z Chocně. Večer jsme pak měli možnost vyslechnout vzpomínky a svědectví opravdu vzácných zahraničních hostů-rodičů bl. Chiary Luce Badano, která v 18 letech zemřela na rakovinu kostí a která se pro každého mladého člověka může stát vzorem v plnění Boží vůle a v prožívání lásky ke Kristu.

 

Páteční ráno bylo započato modlitbami různých forem, z jejichž nabídky si mohl každý účastník sám vybrat. V kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byla možnost vstoupit do Společenství čistých srdcí pro ty, kdo se rozhodli žít ideálem čistého srdce a k tomuto rozhodnutí již vnitřně dozráli. V odpoledních hodinách se pak konaly přednášky o modlitbě, kající bohoslužba pod vedením Mons. Jana Graubnera a byla posílena služba zpovídání. Večer při bohoslužbě smíření vyzval Mons. Dominik Duka přítomné mladé lidi, aby společně napsali dopis ústavním činitelům a vyjádřili tak svoji nespokojenost s tím, jak je v dnešní době vnímána rodina a hodnota lidského života.

 

Sobotní den probíhal ve znamení Pouti rodin a byla zahájena mší svatou, již celebroval Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnské diecéze. V rámci odpoledního programu se konala pěší pouť dle předem vyznačených tras. Večer byl pak zakončen slavnostní vigílií spolu s Mons. Josefem  Kajnekem, obnovou biřmovacích slibů a adorací.

 

Celé toto Setkání mládeže bylo završeno nedělní mší svatou celebrovanou arcibiskupem Janem Graubnerem a při které přijalo svátost biřmování sedm zástupců ze všech našich diecézí.

 

Celé CSM bylo nabité vynikajícím programem, musíme pochválit i skvělou organizaci CSM. Jsme rádi, že jsme prožili nádherný týden společenství s Ježíšem s velkým počtem stejně věřících vrstevníků, mohli jsme načerpat sílu z kvalitních duchovních akcí a odnést si povzbuzení od našich biskupů.

 

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se za toto CSM modlili a Bohu díky! "Kéž poznají nás po ovoci" J

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Odvárková Jana

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: