Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI KROUNA

BIŘMOVÁNÍ 2012

 

Krouna - V sobotu 22. září 2012 bylo v Krouně v kostele sv. Michaela archanděla biřmováno 7 farníků z farností Krouna a Pustá Kamenice. Tuto svátost uděloval během mše sv. diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Biřmováni byli: Michal Hromádko, Milan Kopiště, Jana Odvárková, František Šebek st., František Šebek ml., Jan Šmok a Patrik Zelenka.

 

Svátost biřmování je v katolické církvi chápána a udělována jako svátost křesťanské dospělosti a společně se svátostí křtu a eucharistie patří mezi tzv. iniciační svátosti církve. Vlévá nám nezaslouženou milost, která vtiskuje do duše člověka, podobně jako křest, trvalý charakter, a jejíž působení posiluje naše pouto s Kristem a církví a přivádí k činné a plodné spolupráci na budování Božího království. Při obřadu biřmování se biskup a společenství věřících modlí nad biřmovanci za vylití Ducha svatého. Připomínáme si tak událost Letnic (Sk 2, 1-4), kdy Pán Ježíš po svém Nanebevstoupení seslal na apoštoly shromážděné ve večeřadle svého Svatého Ducha. Utvrdil je a učinil z nich svědky své radostné zvěsti. Samotné biřmování spočívá v pomazání posvátným křižmem na čele biřmovance se slovy: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého". Bezprostředně poté následuje slavení eucharistie.

 

Foto: Bc. Vtípil Martin, Gregorová Tereza, Šmok Jan ml.

 

Po společné slavnostní liturgii se ve farním sále v Krouně konala beseda otce biskupa s biřmovanci, jejich kmotry a rodiči. Připraveno bylo též malé pohoštění.

 

Velké díky Duchu svatému. Poděkování patří vyslovit otci biskupu Janovi, kmotrům, rodičům, těm, kdo se podíleli na přípravě a průběhu liturgie a pohoštění, a otci Vladimírovi, který kandidáty v průběhu jednoho roku na přijetí svátosti biřmování pečlivě připravoval.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH TAŠEK 2012

 

Krouna - V neděli 2.září 2012 – na prahu nového školního roku 2012/13 – si věřící děti z farností Krouna a Pustá Kamenice vzaly na nedělní mše svaté své školní aktovky a potřeby. Žehnání proběhlo podobně jako v minulém roce. Během mše sv. kněz tyto aktovky požehnal a každé z dětí předneslo svou přímluvu za nový školní rok, za žáky a učitele, za školní prostředí, za vztahy, za obsah výuky a sdělení, za vzdělání a poznání pravdy, za pomoc a ochranu Boží. Každé žehnání předmětů je svátostinou a skrze prosbu a Boží dotek pomáhá dík těmto předměty žít bohulibým životem.

 

Foto: Bc. Vtípil Martin, Gregorová Tereza, Šmok Jan ml.

 

Vyprošujeme dětem i učitelům požehnaný čas v nastávajícím školním roce a vše dobré, co je při učení a studiu třeba.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: