Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
FARNÍ VÝLET 2012

Krouna - Následující fotogalerie jsou připomínkou farního výletu, jehož se zúčastnili farníci z Krouny a Pusté Kamenice.

 

V sobotu 6. října 2012 jsme navštívili poutní kostely ve Křtinách a ve Sloupu, zúčastnili se prohlídky Sloupsko-šošůvských jeskyní a byli na exkurzi v pivovaru Černá Hora.

 

Jsem přesvědčen, že farní výlet se líbil a vydařil. Samo počasí bylo ideální. Díky Pánu Bohu i Panně Marii.

 

Foto: Bc. Vtípil Martin, administrátor P. V. Handl

 

Dík rovněž patří Martinu Vtípilovi za přípravu a organizaci výletu.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

administrátor P. V. Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: