Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
POZVÁNÍ NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU

Krouna - Zveme Vás na ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v úterý 22. ledna 2013 (v týdnu modliteb za jednotu Křesťanů) od 17.00 hodin v kostele sv. archanděla Michaela v Krouně.

 

Bohoslužbě bude předsedat  P. Vladimír Handl (KC), kázat bude BR. David Sedláček (ČCE). Sbírka bude určena na charitativní dílo.

 

Po bohoslužbě přijměte pozvání na Ř-K faru na čaj, kávu, malé občerstvení a posezení.

 

Co od nás Hospodin žádá? "Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem". (srov. Mi 6,6-8)

 

 

administrátor P. V. Handl

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: