Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
PŘIPOMENUTÍ, CO SE UDÁLO V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Osm fotogalerií nám připomene jak čas, kdy jsme liturgicky slavili dílo Boží lásky pro nás a dar spásy, tak aktivity, které nám Bůh dopřál vykonat, tak i společné chvíle modlitební, chvíle posezení, naslouchání a rovněž chvíle úklidové či pracovní prožité ve farnosti či okamžiky prožité s farníky mimo naši obec.

 

Díky Pánu Bohu. Díky Vám všem.

 

administrátor P. V. Handl

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

 

Krouna - V týdnu modliteb za jednotu křesťanu se v úterý 22.1.2013 v Krouně uskutečnila ekumenická bohoslužba, při níž jsme prosili Pána za jednotu všech pokřtěných. Letos v kostele sv. Michaela archanděla pod záštitou Římskokatolické farnosti. Po bohoslužbě jsme se s bratry a sestrami z Českobratrské církve evangelické setkali na faře a ve farním sále poseděli a pobesedovali u čaje, kávy a malého občerstvení.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

POVÍDÁNÍ O INDII

 

Krouna - Ve čtvrtek 29. listopadu naší farnost již druhým rokem navštívil salesián P. Jaroslav Mikeš, aby vyprávěl a promítal snímky ze svých cest. Tentokráte putoval po stopách českých misionářů v Indii. Otce Jaroslava doprovázel otec Francis z Indie, který byl žákem a pomocníkem Dona Meda, jež misiím v této zemi zasvětil celý svůj život. Nejprve oba kněží s otcem Vladimírem koncelebrovali při mši sv. v kostele sv. Michaela v Krouně a pak se uskutečnilo setkání s vyprávěním a promítáním na ZŠ v Krouně.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

MISIJNÍ KOLÁČ 2012 v Krouně

 

Krouna - V neděli 21. října 2012 byl světový den modliteb za misie, který je vyhlášen každoročně právě předposlední říjnovou neděli, a v České republice je znám pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry. Sbírky probíhaly ve všech farnostech světa. Výtěžky sbírky Misijní neděle v naší zemi podpořily převážně chudé lidi v Zambii.

 

V Krouně při Misijní neděli proběhla po předchozím úspěšném ročníku 2011 opět akce Misijní koláč - prodávání vlastnoručně upečených koláčů. Výtěžek z prodeje byl zaslán na účet Papežského misijního díla.

 

Také ve farnosti Pustá Kamenice se v říjnu roku 2012 pekly první Misijní koláče.

 

Velice si vážíme všech, kteří se do Misijního koláče zapojili a všem dárcům upřímně děkujeme.

 

Foto: Gregorová Tereza a Hromádko Pavel z P. Kamenice

 

FARNÍ VÝLET 2012

 

Krouna - Několik znamenitých fotografií Sloupsko-šošůvských jeskyní od Martina Sodomky nám připomene farní výlet první sobotu v září 2012 na poutní místa do Křtin a Sloupu.

 

Foto: Sodomka Martin

 

pracovní činnosti našich farníků v září 2012

 

Krouna - V této fotogalerii naleznete několik ilustrativních fotografií z pracovní činnosti našich farníků v září 2012 při úklidu kostela sv. Michaela v Krouně a při práci na výměně oken na faře a přípravě palivového dřeva pro faru v Krouně. Všem těmto i jiným pomocníkům a ochotným spolupracovníkům díky a Pán Bůh zaplať.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

mše svatá s dětmi v Krouně

 

Krouna - Následující fotogalerie přiblíží postřehy ze dvou mší svatých s dětmi, které probíhají v kostele sv. Michaela pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Tyto mše také rytmicky vkusně a hodnotně doprovází naše schola.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

mše svatá s dětmi v PUSTÉ KAMENICI

 

Pustá Kamenice - Několik fotografií z kostela sv. Anny v Pusté Kamenici nám připomíná, že i v tomto kostelíku je i přes skromný počet dětí každou třetí neděli v měsíci mše sv. s dětmi. Fotografie jsou pořízené v červnu roku 2012.

 

Foto: Moravcová Hana

 

Modlitby matek

 

Krouna - Modlitby matek – sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti. Milé maminky a babičky, zveme Vás k modlitbě za Vaše děti a vnoučata.

 

Kdy a kde: každý sudý čtvrtek od 18. hod. na faře v Krouně.

 

Foto: Gregorová Tereza

 

administrátor P. V. Handl

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: