Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA ZA DARY LETOŠNÍ ÚRODY

Čachnov - Dne 17.8.2017 se opět uskutečnila u kapličky Panny Marie Královny na Čachnově děkovná bohoslužba za dary úrody. Toto setkání se stalo již tradicí. Mši svatou sloužil nový pan farář Vladimír Janouch. Obětní stůl na němž byla sloužená děkovná mše svatá byl ozdoben plody z letošní sklizně, ale nechyběly ani demižóny s vínem ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2017

Krouna - Zvon Prokop z kostela sv. Michaela, archanděla dne 9.6.2017 pošesté zahájil Noc kostelů v Krouně. Návštěvníky přivítal místní kněz Vladimír Handl a starosta obce Petr Schmied, který převzal i záštitu nad krounskou Nocí kostelů. Nebyla nouze o hudební zážitky, ať už v podání Michala Hromádky na kontrabas, Katky ... čtěte vícePOZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 2017 V KOSTELE sv. MICHAELA ARCHANDĚLA

Krouna - Pozvánka na Noc kostelů 2017 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 9. června 2017. Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k návštěvě farního kostela sv. Michaela archanděla v Krouně, kde bude v pátek 9. 6. 2017 od 18:00 hodin probíhat program v rámci mezinárodní akce Noc kostelů. Připraven je bohatý program včetně ... čtěte víceNÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 2017

Krouna - V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnil v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Začal v 10 hod na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pontifikální mši svatou za nenarozené děti, rodiče a lékaře celebroval Dominik kardinál Duka OP. Od 12 hod byl připraven program na Klárově a poté od 14 byl zahájen ... čtěte víceKŘÍŽOVÁ CESTA S DĚTMI V KROUNĚ

Krouna - V neděli 19.3.2017 jsme se v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně modlili s dětmi křížovou cestu. Zúčastnilo se jí dětí čtrnáct podle počtu zastavení. Při křížové cestě vzdáváme hold a dík Kristu, který za nás velice trpěl a vykoupil nás z hříchů. Rovněž rozjímáme tuto jeho bolestnou cestu, abychom rozuměli svým životním ... čtěte víceFATIMSKÉ ODPOLEDNE NA FAŘE V KROUNĚ

Krouna - V pátek 10. března 2017 se v čase mezi 16. a 19. hodinou v tomto roce 100 let Jubilea Fatimy uskutečnilo v kostele a na faře v Krouně fatimské odpoledne, jež vedl prezident Fatimského apoštolátu v ČR P. Mgr. Pavel Dokládal. V programu byla úmysly uvozená společná modlitba růžence, jež vedl o.Pavel, po ní následoval výklad: Fatima ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Jako každý rok bych chtěla v následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky. V sobotu 7. ledna 2017 procházeli obcí Krouna, Rychnov a Otradov Tři králové. Jejich cesty vedly do našich domovů, aby zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku vše dobré. V každém domě, který navštívili tříkráloví koledníci, se ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 10. prosince 2016 se uskuteční od 9.00 hodin ve farním sále a v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně Den duchovní obnovy. Obnovu povede ICLic. Mgr. P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase ... čtěte vícePOZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna spolu s OÚ Krouna Vás srdečně zvou na adventní koncert do kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně v neděli 4.12.2016 od 14.00 hod. Vystoupí dětský sbor Cantando, komorní sbor a pěvecký sbor Rubeš. Sbormistr Zdeněk Kudrnka. Dětský sbor Cantando, Vaclav Karel Holan Rovensky: Zpivejte ... čtěte víceFARNÍ VÝLET ŽELIV 2016 A VYJÍŽĎKA S DĚTMI BŘEZINY 2016

Krouna - V sobotu 15.10.2016 jsme v dobré tradici vyrazili na farní výlet tentokrát do Želivy k premonstrátskému klášteru a do tamějšího kostela Narození Panny Marie. V tomto Svatém roce milosrdenství jsme jej pojali více jako pouť. S prosbou o odpustky jsme zamířili k želivské Svaté bráně. Mši sv. slavil otec opat Jáchym Jaroslav Šimek ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Děkujeme všem, kdo koupí misijních koláčů v neděli 23.10.2016 podpořili misijní dílo! Na misie se podařilo vybrat v Krouně 11913 Kč, v Otradově 1873 Kč a v Pusté Kamenici 6890 Kč. Děkujeme za finanční i modlitební podporu!!! Více informací o misiích ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás u příležitosti Misijní neděle zve na domácí koláče za dobrovolný příspěvek v neděli 23. října 2016 v cca 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte vícePOSVÍCENSKÝ KONCERT 2016

Krouna - V den výročí posvěcení kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně, jenž slavíme každoročně v neděli po svátku svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, se uskutečnil 2. října 2016 posvícenský koncert. Vystoupil dětský pěvecký sbor Cantando (23 dětí) a pěvecký sbor Rubeš Skuteč (25 zpěváků) pod vedením uměleckého ... čtěte víceFARNÍ VÝLET 15.10.2016 - ŽELIV, KŘEMEŠNÍK, JIHLAVA

Krouna - V sobotu 15.10.2016 se uskuteční farní výlet. Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů, kteří zde ocení klid pro duchovní obnovu i fyzický odpočinek. Stejně tak jako v minulosti je i dnes klášter centrem duchovního života ... čtěte vícePOZVÁNKA NA POSVÍCENSKÝ KONCERT

Krouna - Pěvecký sbor Rubeš Skuteč za podpory římskokatolické farnosti Krouna a obce Krouna pořádá v neděli 2. října 2016 v 16.00 hodin v kostele sv. archanděla Michaela v Krouně Posvícenský koncert. Vystoupí dětský pěvecký sbor Cantando a pěvecký sbor Rubeš pod vedením uměleckého vedoucího pana Zdeňka Kudrnky. Vstupné ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: