Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Jako každý rok bych chtěla v následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky. V sobotu 7. ledna 2017 procházeli obcí Krouna, Rychnov a Otradov Tři králové. Jejich cesty vedly do našich domovů, aby zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku vše dobré. V každém domě, který navštívili tříkráloví koledníci, se ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 10. prosince 2016 se uskuteční od 9.00 hodin ve farním sále a v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně Den duchovní obnovy. Obnovu povede ICLic. Mgr. P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase ... čtěte vícePOZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna spolu s OÚ Krouna Vás srdečně zvou na adventní koncert do kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně v neděli 4.12.2016 od 14.00 hod. Vystoupí dětský sbor Cantando, komorní sbor a pěvecký sbor Rubeš. Sbormistr Zdeněk Kudrnka. Dětský sbor Cantando, Vaclav Karel Holan Rovensky: Zpivejte ... čtěte víceFARNÍ VÝLET ŽELIV 2016 A VYJÍŽĎKA S DĚTMI BŘEZINY 2016

Krouna - V sobotu 15.10.2016 jsme v dobré tradici vyrazili na farní výlet tentokrát do Želivy k premonstrátskému klášteru a do tamějšího kostela Narození Panny Marie. V tomto Svatém roce milosrdenství jsme jej pojali více jako pouť. S prosbou o odpustky jsme zamířili k želivské Svaté bráně. Mši sv. slavil otec opat Jáchym Jaroslav Šimek ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Děkujeme všem, kdo koupí misijních koláčů v neděli 23.10.2016 podpořili misijní dílo! Na misie se podařilo vybrat v Krouně 11913 Kč, v Otradově 1873 Kč a v Pusté Kamenici 6890 Kč. Děkujeme za finanční i modlitební podporu!!! Více informací o misiích ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás u příležitosti Misijní neděle zve na domácí koláče za dobrovolný příspěvek v neděli 23. října 2016 v cca 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte vícePOSVÍCENSKÝ KONCERT 2016

Krouna - V den výročí posvěcení kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně, jenž slavíme každoročně v neděli po svátku svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, se uskutečnil 2. října 2016 posvícenský koncert. Vystoupil dětský pěvecký sbor Cantando (23 dětí) a pěvecký sbor Rubeš Skuteč (25 zpěváků) pod vedením uměleckého ... čtěte víceFARNÍ VÝLET 15.10.2016 - ŽELIV, KŘEMEŠNÍK, JIHLAVA

Krouna - V sobotu 15.10.2016 se uskuteční farní výlet. Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů, kteří zde ocení klid pro duchovní obnovu i fyzický odpočinek. Stejně tak jako v minulosti je i dnes klášter centrem duchovního života ... čtěte vícePOZVÁNKA NA POSVÍCENSKÝ KONCERT

Krouna - Pěvecký sbor Rubeš Skuteč za podpory římskokatolické farnosti Krouna a obce Krouna pořádá v neděli 2. října 2016 v 16.00 hodin v kostele sv. archanděla Michaela v Krouně Posvícenský koncert. Vystoupí dětský pěvecký sbor Cantando a pěvecký sbor Rubeš pod vedením uměleckého vedoucího pana Zdeňka Kudrnky. Vstupné ... čtěte víceSDM KRAKOW 2016

Krakow - Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže pořádaná katolickou církví, konkrétně papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II a jeho nástupci v této tradici pokračují. V roce 2013 papež František při Světových dnech mládeže oznámil, že se ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 16.4. - 10.6.2016

Krouna - Již po páté se letos v Krouně v kostele sv. Michaela, archanděla konala mezinárodní akce Noc kostelů. Zvon před šestou hodinou večerní pozval 10. 6. 2016 všechny zájemce na čtyřhodinový program. Na úvod zazněla písnička s dětmi, přivítání místního duchovního správce P. Vladimíra Handla a po něm pozdrav pana starosty ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2016 - KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA V KROUNĚ

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás srdečně zve v pátek 10.6.2016 od 18:00 do kostela svatého Michaela archanděla v rámci mezinárodní akce Noc kostelů 2016. Je pro Vás připraven bohatý program viz plakátek. K účasti na Noci kostelů Vás vyzve od 17.55 - 18.00 hodiny odbíjení zvonu. Záštitu nad akcí Noc kostelů ... čtěte víceOSLAVA 50tin P. VLADIMÍRA HANDLA

Krouna - V sobotu 9. dubna 2016 jsme ve farnosti na ZŠ v Krouně oslavili padesátiny, kterých jsem se 6. dubna 2016 dožil. Rád bych vyjádřil svou vděčnost Boží Trojici za uplynulé roky života a všechny dary milosti. Rovněž díky za mé místo zde ve farnostech a za každý zdařilý díl a každé dílko při budování Božího království spolu s farníky ... čtěte vícePAŠIJOVÁ HRA ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTÍ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Krouna - V úterý Svatého týdne 22.3.2016 jsme se s několika farníky zúčastnili pašijí v přírodním amfiteátru ve Žďáru nad Sázavou. Každoročně připravuje více než 250 žďárských farníků pašijové drama o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Pašijová hra římskokatolických farností ve Žďáře nad Sázavou se letos uskutečnila v dětském areálu ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 13.2. - 28.2.2016

Krouna - V neděli 28. února 2016 v postním období jsme se s dětmi v kostele sv. Michaela archanděla modlili pobožnost křížové cesty – Ruce mluví. Křížovými cestami vyjadřujeme Kristu Pánu díky za dar vykoupení, uctíváme jeho utrpení a rozjímáme jeho lásku k nám lidem, abychom také my statečně nesli zkoušky a kříže, které nám ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: