Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
NOC KOSTELŮ 2017

Krouna - Zvon Prokop z kostela sv. Michaela, archanděla dne 9.6.2017 pošesté zahájil Noc kostelů v Krouně. Návštěvníky přivítal místní kněz Vladimír Handl a starosta obce Petr Schmied, který převzal i záštitu nad krounskou Nocí kostelů. Nebyla nouze o hudební zážitky, ať už v podání Michala Hromádky na kontrabas, Katky ... čtěte vícePOZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 2017 V KOSTELE sv. MICHAELA ARCHANDĚLA

Krouna - Pozvánka na Noc kostelů 2017 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 9. června 2017. Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k návštěvě farního kostela sv. Michaela archanděla v Krouně, kde bude v pátek 9. 6. 2017 od 18:00 hodin probíhat program v rámci mezinárodní akce Noc kostelů. Připraven je bohatý program včetně ... čtěte víceNÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 2017

Krouna - V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnil v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Začal v 10 hod na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pontifikální mši svatou za nenarozené děti, rodiče a lékaře celebroval Dominik kardinál Duka OP. Od 12 hod byl připraven program na Klárově a poté od 14 byl zahájen ... čtěte víceKŘÍŽOVÁ CESTA S DĚTMI V KROUNĚ

Krouna - V neděli 19.3.2017 jsme se v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně modlili s dětmi křížovou cestu. Zúčastnilo se jí dětí čtrnáct podle počtu zastavení. Při křížové cestě vzdáváme hold a dík Kristu, který za nás velice trpěl a vykoupil nás z hříchů. Rovněž rozjímáme tuto jeho bolestnou cestu, abychom rozuměli svým životním ... čtěte víceFATIMSKÉ ODPOLEDNE NA FAŘE V KROUNĚ

Krouna - V pátek 10. března 2017 se v čase mezi 16. a 19. hodinou v tomto roce 100 let Jubilea Fatimy uskutečnilo v kostele a na faře v Krouně fatimské odpoledne, jež vedl prezident Fatimského apoštolátu v ČR P. Mgr. Pavel Dokládal. V programu byla úmysly uvozená společná modlitba růžence, jež vedl o.Pavel, po ní následoval výklad: Fatima ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Jako každý rok bych chtěla v následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky. V sobotu 7. ledna 2017 procházeli obcí Krouna, Rychnov a Otradov Tři králové. Jejich cesty vedly do našich domovů, aby zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku vše dobré. V každém domě, který navštívili tříkráloví koledníci, se ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 10. prosince 2016 se uskuteční od 9.00 hodin ve farním sále a v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně Den duchovní obnovy. Obnovu povede ICLic. Mgr. P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase ... čtěte vícePOZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna spolu s OÚ Krouna Vás srdečně zvou na adventní koncert do kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně v neděli 4.12.2016 od 14.00 hod. Vystoupí dětský sbor Cantando, komorní sbor a pěvecký sbor Rubeš. Sbormistr Zdeněk Kudrnka. Dětský sbor Cantando, Vaclav Karel Holan Rovensky: Zpivejte ... čtěte víceFARNÍ VÝLET ŽELIV 2016 A VYJÍŽĎKA S DĚTMI BŘEZINY 2016

Krouna - V sobotu 15.10.2016 jsme v dobré tradici vyrazili na farní výlet tentokrát do Želivy k premonstrátskému klášteru a do tamějšího kostela Narození Panny Marie. V tomto Svatém roce milosrdenství jsme jej pojali více jako pouť. S prosbou o odpustky jsme zamířili k želivské Svaté bráně. Mši sv. slavil otec opat Jáchym Jaroslav Šimek ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Děkujeme všem, kdo koupí misijních koláčů v neděli 23.10.2016 podpořili misijní dílo! Na misie se podařilo vybrat v Krouně 11913 Kč, v Otradově 1873 Kč a v Pusté Kamenici 6890 Kč. Děkujeme za finanční i modlitební podporu!!! Více informací o misiích ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás u příležitosti Misijní neděle zve na domácí koláče za dobrovolný příspěvek v neděli 23. října 2016 v cca 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte vícePOSVÍCENSKÝ KONCERT 2016

Krouna - V den výročí posvěcení kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně, jenž slavíme každoročně v neděli po svátku svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, se uskutečnil 2. října 2016 posvícenský koncert. Vystoupil dětský pěvecký sbor Cantando (23 dětí) a pěvecký sbor Rubeš Skuteč (25 zpěváků) pod vedením uměleckého ... čtěte víceFARNÍ VÝLET 15.10.2016 - ŽELIV, KŘEMEŠNÍK, JIHLAVA

Krouna - V sobotu 15.10.2016 se uskuteční farní výlet. Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů, kteří zde ocení klid pro duchovní obnovu i fyzický odpočinek. Stejně tak jako v minulosti je i dnes klášter centrem duchovního života ... čtěte vícePOZVÁNKA NA POSVÍCENSKÝ KONCERT

Krouna - Pěvecký sbor Rubeš Skuteč za podpory římskokatolické farnosti Krouna a obce Krouna pořádá v neděli 2. října 2016 v 16.00 hodin v kostele sv. archanděla Michaela v Krouně Posvícenský koncert. Vystoupí dětský pěvecký sbor Cantando a pěvecký sbor Rubeš pod vedením uměleckého vedoucího pana Zdeňka Kudrnky. Vstupné ... čtěte víceSDM KRAKOW 2016

Krakow - Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže pořádaná katolickou církví, konkrétně papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II a jeho nástupci v této tradici pokračují. V roce 2013 papež František při Světových dnech mládeže oznámil, že se ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: