Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
ŘKF KROUNA A PUSTÁ KAMENICE, BIŘMOVÁNÍ 17.9.2017

Krouna - V neděli 17. 9. 2017 bylo osm farníků z Krouny a Pusté Kamenice biřmováno biskupem Janem Vokálem v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Svátost biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života a dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví ... čtěte víceINFORMACE K FARNÍMU VÝLETU DO KROMĚŘÍŽE, SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017

Krouna - Informace k farnímu výletu do Kroměříže, sobota 23. září 2017. Pokud v rámci volného programu plánujete navštívit také Mincovnu, Vodárnu a obrazárnu, lze zakoupit sdružené vstupné Via artis zahrnující Květnou zahradu a zmíněné památky. Toto sdružené vstupné je cenově výhodnější než jednotlivé vstupy, lze ho však zakoupit ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI PUSTÁ KAMENICE

Pustá Kamenice - V neděli 28. května 2017 byl v kostele sv. Anny pokřtěn Šimon Pardus. Počínaje křtem se dospělým a dětem dostává od Boha těch největších darů a děti jsou svěřeny rodičům do křesťanské výchovy. Ať se Boží záměry s životem a spásou Šimona Parduse naplní. Ať Pán žehná malému i rodičům a vede je celý život svým ... čtěte víceDĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA ZA DARY LETOŠNÍ ÚRODY

Čachnov - Dne 17.8.2017 se opět uskutečnila u kapličky Panny Marie Královny na Čachnově děkovná bohoslužba za dary úrody. Toto setkání se stalo již tradicí. Mši svatou sloužil nový pan farář Vladimír Janouch. Obětní stůl na němž byla sloužená děkovná mše svatá byl ozdoben plody z letošní sklizně, ale nechyběly ani demižóny s vínem ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2017

Krouna - Zvon Prokop z kostela sv. Michaela, archanděla dne 9.6.2017 pošesté zahájil Noc kostelů v Krouně. Návštěvníky přivítal místní kněz Vladimír Handl a starosta obce Petr Schmied, který převzal i záštitu nad krounskou Nocí kostelů. Nebyla nouze o hudební zážitky, ať už v podání Michala Hromádky na kontrabas, Katky ... čtěte vícePOZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 2017 V KOSTELE sv. MICHAELA ARCHANDĚLA

Krouna - Pozvánka na Noc kostelů 2017 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 9. června 2017. Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k návštěvě farního kostela sv. Michaela archanděla v Krouně, kde bude v pátek 9. 6. 2017 od 18:00 hodin probíhat program v rámci mezinárodní akce Noc kostelů. Připraven je bohatý program včetně ... čtěte víceNÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 2017

Krouna - V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnil v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Začal v 10 hod na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pontifikální mši svatou za nenarozené děti, rodiče a lékaře celebroval Dominik kardinál Duka OP. Od 12 hod byl připraven program na Klárově a poté od 14 byl zahájen ... čtěte víceKŘÍŽOVÁ CESTA S DĚTMI V KROUNĚ

Krouna - V neděli 19.3.2017 jsme se v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně modlili s dětmi křížovou cestu. Zúčastnilo se jí dětí čtrnáct podle počtu zastavení. Při křížové cestě vzdáváme hold a dík Kristu, který za nás velice trpěl a vykoupil nás z hříchů. Rovněž rozjímáme tuto jeho bolestnou cestu, abychom rozuměli svým životním ... čtěte víceFATIMSKÉ ODPOLEDNE NA FAŘE V KROUNĚ

Krouna - V pátek 10. března 2017 se v čase mezi 16. a 19. hodinou v tomto roce 100 let Jubilea Fatimy uskutečnilo v kostele a na faře v Krouně fatimské odpoledne, jež vedl prezident Fatimského apoštolátu v ČR P. Mgr. Pavel Dokládal. V programu byla úmysly uvozená společná modlitba růžence, jež vedl o.Pavel, po ní následoval výklad: Fatima ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Jako každý rok bych chtěla v následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky. V sobotu 7. ledna 2017 procházeli obcí Krouna, Rychnov a Otradov Tři králové. Jejich cesty vedly do našich domovů, aby zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku vše dobré. V každém domě, který navštívili tříkráloví koledníci, se ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 10. prosince 2016 se uskuteční od 9.00 hodin ve farním sále a v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně Den duchovní obnovy. Obnovu povede ICLic. Mgr. P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase ... čtěte vícePOZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna spolu s OÚ Krouna Vás srdečně zvou na adventní koncert do kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně v neděli 4.12.2016 od 14.00 hod. Vystoupí dětský sbor Cantando, komorní sbor a pěvecký sbor Rubeš. Sbormistr Zdeněk Kudrnka. Dětský sbor Cantando, Vaclav Karel Holan Rovensky: Zpivejte ... čtěte víceFARNÍ VÝLET ŽELIV 2016 A VYJÍŽĎKA S DĚTMI BŘEZINY 2016

Krouna - V sobotu 15.10.2016 jsme v dobré tradici vyrazili na farní výlet tentokrát do Želivy k premonstrátskému klášteru a do tamějšího kostela Narození Panny Marie. V tomto Svatém roce milosrdenství jsme jej pojali více jako pouť. S prosbou o odpustky jsme zamířili k želivské Svaté bráně. Mši sv. slavil otec opat Jáchym Jaroslav Šimek ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ MISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Děkujeme všem, kdo koupí misijních koláčů v neděli 23.10.2016 podpořili misijní dílo! Na misie se podařilo vybrat v Krouně 11913 Kč, v Otradově 1873 Kč a v Pusté Kamenici 6890 Kč. Děkujeme za finanční i modlitební podporu!!! Více informací o misiích ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2016

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás u příležitosti Misijní neděle zve na domácí koláče za dobrovolný příspěvek v neděli 23. října 2016 v cca 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: