Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ KROUNA - 5. ŘÍJNA 2014

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k účasti na slavnostní mši svaté dne 5. 10. 2014 v 9:30 hodin ve farním kostele sv. Michaela archanděla v Krouně, při které přijme pan Petr Vtípil vkládáním rukou pomocného biskupa královéhradeckého J. E. Mons. Josefa Kajneka jáhenské svěcení.

 

Po skončení mše svaté přijměte rovněž pozvání na pohoštění do přístavby základní školy.

 

Program slavnosti jáhenského svěcení s orientačním plánkem (238 KB)

Situace Krouna a orientační plánek (238 KB)

 

Bc. Martin Vtípil, DiS.

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: