Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE sv. ANNY V PUSTÉ KAMENICI

Pustá Kamenice - V neděli 3.12.2017 od 14:00 hodin uspořádala obec Pustá Kamenice společně s Domovem české hudby o.p.s. adventní koncert. Koncert se konal v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici a k poslechu zahrála Barbora Kolafová na pozoun a Daniel Knut Pernet na varhany. Zazněly zde skladby z děl těchto autorů: Johann Sebastian ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT V PUSTÉ KAMENICI

Pustá Kamenice - Obec Pustá Kamenice ve spolupráci farnosti Krouna a Pustá Kamenice pořádá v sobotu 3. prosince 2017 od 14.00 hodin v kostele sv. Anny Adventní koncert. Vystoupení česká pozounistka Barbora Kolafová žijící v holandském Amsterdamu za doprovodu Daniela Knuta Perneta (varhany). Skladby, Johann Sebastian Bach ... čtěte víceODKAZ NA VIDEO - NOC KOSTELŮ 2017

Krouna - Příští akce "Noc kostelů 2018" se uskuteční 25. května 2018, tedy za více než šest měsíců. Na překlenutí tohoto čekání vám nabízíme ke stažení video sestavené z fotografií a amatérského zvukového záznamu hudební produkce Michala Hromádky, Kateřiny ... čtěte víceEKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 2017 V KROUNĚ

Krouna - I letošní rok se uskutečnilo již tradiční setkání bratří a sester z místní římskokatolické a evangelické církve, aby vzpomněli vznik samostatného Československa a uctili památku všech obětí 1. světové války. Letošní setkání proběhlo v podvečer 30. října 2017. Přes nepříznivé počasí, silný vítr, který nemalou část obyvatel Krouny ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2017

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna u příležitosti Misijní neděle Vás zve na prodej domácích koláčů v neděli 29. října 2017 v 9:00 u kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu a kněžím ... čtěte víceČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL

Krouna - Obec Krouna spolu s Římskokatolickou farností v Krouně Vás srdečně zvou na koncert pořádaný v rámci Českého varhanního festivalu 2017. Koncert se uskuteční v neděli 1. října 2017 v 17:00 hodin v kostele sv. Michaela archanděla. Na koncertě vystoupí ... čtěte víceŘKF KROUNA A PUSTÁ KAMENICE, BIŘMOVÁNÍ 17.9.2017

Krouna - V neděli 17. 9. 2017 bylo osm farníků z Krouny a Pusté Kamenice biřmováno biskupem Janem Vokálem v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Svátost biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života a dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví ... čtěte víceINFORMACE K FARNÍMU VÝLETU DO KROMĚŘÍŽE, SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017

Krouna - Informace k farnímu výletu do Kroměříže, sobota 23. září 2017. Pokud v rámci volného programu plánujete navštívit také Mincovnu, Vodárnu a obrazárnu, lze zakoupit sdružené vstupné Via artis zahrnující Květnou zahradu a zmíněné památky. Toto sdružené vstupné je cenově výhodnější než jednotlivé vstupy, lze ho však zakoupit ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI PUSTÁ KAMENICE

Pustá Kamenice - V neděli 28. května 2017 byl v kostele sv. Anny pokřtěn Šimon Pardus. Počínaje křtem se dospělým a dětem dostává od Boha těch největších darů a děti jsou svěřeny rodičům do křesťanské výchovy. Ať se Boží záměry s životem a spásou Šimona Parduse naplní. Ať Pán žehná malému i rodičům a vede je celý život svým ... čtěte víceDĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA ZA DARY LETOŠNÍ ÚRODY

Čachnov - Dne 17.8.2017 se opět uskutečnila u kapličky Panny Marie Královny na Čachnově děkovná bohoslužba za dary úrody. Toto setkání se stalo již tradicí. Mši svatou sloužil nový pan farář Vladimír Janouch. Obětní stůl na němž byla sloužená děkovná mše svatá byl ozdoben plody z letošní sklizně, ale nechyběly ani demižóny s vínem ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2017

Krouna - Zvon Prokop z kostela sv. Michaela, archanděla dne 9.6.2017 pošesté zahájil Noc kostelů v Krouně. Návštěvníky přivítal místní kněz Vladimír Handl a starosta obce Petr Schmied, který převzal i záštitu nad krounskou Nocí kostelů. Nebyla nouze o hudební zážitky, ať už v podání Michala Hromádky na kontrabas, Katky ... čtěte vícePOZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 2017 V KOSTELE sv. MICHAELA ARCHANDĚLA

Krouna - Pozvánka na Noc kostelů 2017 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 9. června 2017. Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k návštěvě farního kostela sv. Michaela archanděla v Krouně, kde bude v pátek 9. 6. 2017 od 18:00 hodin probíhat program v rámci mezinárodní akce Noc kostelů. Připraven je bohatý program včetně ... čtěte víceNÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 2017

Krouna - V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnil v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Začal v 10 hod na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pontifikální mši svatou za nenarozené děti, rodiče a lékaře celebroval Dominik kardinál Duka OP. Od 12 hod byl připraven program na Klárově a poté od 14 byl zahájen ... čtěte víceKŘÍŽOVÁ CESTA S DĚTMI V KROUNĚ

Krouna - V neděli 19.3.2017 jsme se v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně modlili s dětmi křížovou cestu. Zúčastnilo se jí dětí čtrnáct podle počtu zastavení. Při křížové cestě vzdáváme hold a dík Kristu, který za nás velice trpěl a vykoupil nás z hříchů. Rovněž rozjímáme tuto jeho bolestnou cestu, abychom rozuměli svým životním ... čtěte víceFATIMSKÉ ODPOLEDNE NA FAŘE V KROUNĚ

Krouna - V pátek 10. března 2017 se v čase mezi 16. a 19. hodinou v tomto roce 100 let Jubilea Fatimy uskutečnilo v kostele a na faře v Krouně fatimské odpoledne, jež vedl prezident Fatimského apoštolátu v ČR P. Mgr. Pavel Dokládal. V programu byla úmysly uvozená společná modlitba růžence, jež vedl o.Pavel, po ní následoval výklad: Fatima ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: