Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
NOC KOSTELŮ 2018

Krouna - Pod každoroční záštitou starosty obce proběhla Noc kostelů 2018 i u nás v Krouně. Zvony Prokop a "sanktusník" přizvaly návštěvníky na šestou hodinu večerní do kostela sv. Michaela, archanděla. Děti poznávaly kostel pomocí lepení samolepek do archu znázornující interiér kostela a nakonec se dozvěděly, co je v kostele nejcennější. Někteří ... čtěte vícePOZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ 2018 V KOSTELE sv. MICHAELA ARCHANDĚLA

Krouna - Pozvánka na Noc kostelů 2018 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 25. května 2018. Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k návštěvě farního kostela sv. Michaela archanděla v Krouně, kde bude v pátek 25. května 2018 od 18:00 hodin probíhat program v rámci mezinárodní akce Noc kostelů. V 17.55 hodin se již posedmé ... čtěte víceKROUNSKÝ BETLÉM

Krouna - "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva." Počátek "krounského betléma" nepamatuji, ale vím, že jako malý chlapec jsem si ho prohlížel vždycky o vánočních svátcích a to už je šedesát let. Býval postavený u oltáře Panny Marie. Později se přestěhoval do zadní části vpravo při vstupu do kostela ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Milí spoluobčané, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče děkuje všem ochotným lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce a dveře tříkrálovým koledníkům v Krouně, Otradově, Rychnově a Oldříši. O tom, že lidé nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým, svědčí skutečnost, že celkový výnos Tříkrálové ... čtěte víceTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Krouna - Milí spoluobčané, tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR proběhne v Krouně a okolních obcích Otradov, Rychnov a Oldříš v sobotu 6. ledna 2018. Radost, zpěv a přání dobra budou koledníci rozdávat po požehnání, které jim bude uděleno v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně v 7.30 hodin. Zároveň budou prosit ... čtěte vícePOKUS O PÁR SNAD MILÝCH SLOV

Krouna - "Pokus o pár snad milých slov" pro evangelické a katolické křesťany a pro všechny obyvatele Krouny, Pusté Kamenice a okolí. Řekne-li se Vánoce, co nás napadne? To psát nemusím. Je to jako hromada krásných maličkostí, které po jednotlivostech přebíráme. Mně by se chtělo odkrýt, co je za tím. Je to jako pohled člověka, který má ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE sv. ANNY V PUSTÉ KAMENICI

Pustá Kamenice - V neděli 3.12.2017 od 14:00 hodin uspořádala obec Pustá Kamenice společně s Domovem české hudby o.p.s. adventní koncert. Koncert se konal v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici a k poslechu zahrála Barbora Kolafová na pozoun a Daniel Knut Pernet na varhany. Zazněly zde skladby z děl těchto autorů: Johann Sebastian ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT V PUSTÉ KAMENICI

Pustá Kamenice - Obec Pustá Kamenice ve spolupráci farnosti Krouna a Pustá Kamenice pořádá v sobotu 3. prosince 2017 od 14.00 hodin v kostele sv. Anny Adventní koncert. Vystoupení česká pozounistka Barbora Kolafová žijící v holandském Amsterdamu za doprovodu Daniela Knuta Perneta (varhany). Skladby, Johann Sebastian Bach ... čtěte víceODKAZ NA VIDEO - NOC KOSTELŮ 2017

Krouna - Příští akce "Noc kostelů 2018" se uskuteční 25. května 2018, tedy za více než šest měsíců. Na překlenutí tohoto čekání vám nabízíme ke stažení video sestavené z fotografií a amatérského zvukového záznamu hudební produkce Michala Hromádky, Kateřiny ... čtěte víceEKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 2017 V KROUNĚ

Krouna - I letošní rok se uskutečnilo již tradiční setkání bratří a sester z místní římskokatolické a evangelické církve, aby vzpomněli vznik samostatného Československa a uctili památku všech obětí 1. světové války. Letošní setkání proběhlo v podvečer 30. října 2017. Přes nepříznivé počasí, silný vítr, který nemalou část obyvatel Krouny ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2017

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna u příležitosti Misijní neděle Vás zve na prodej domácích koláčů v neděli 29. října 2017 v 9:00 u kostela sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu a kněžím ... čtěte víceČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL

Krouna - Obec Krouna spolu s Římskokatolickou farností v Krouně Vás srdečně zvou na koncert pořádaný v rámci Českého varhanního festivalu 2017. Koncert se uskuteční v neděli 1. října 2017 v 17:00 hodin v kostele sv. Michaela archanděla. Na koncertě vystoupí ... čtěte víceŘKF KROUNA A PUSTÁ KAMENICE, BIŘMOVÁNÍ 17.9.2017

Krouna - V neděli 17. 9. 2017 bylo osm farníků z Krouny a Pusté Kamenice biřmováno biskupem Janem Vokálem v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Svátost biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života a dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví ... čtěte víceINFORMACE K FARNÍMU VÝLETU DO KROMĚŘÍŽE, SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017

Krouna - Informace k farnímu výletu do Kroměříže, sobota 23. září 2017. Pokud v rámci volného programu plánujete navštívit také Mincovnu, Vodárnu a obrazárnu, lze zakoupit sdružené vstupné Via artis zahrnující Květnou zahradu a zmíněné památky. Toto sdružené vstupné je cenově výhodnější než jednotlivé vstupy, lze ho však zakoupit ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI PUSTÁ KAMENICE

Pustá Kamenice - V neděli 28. května 2017 byl v kostele sv. Anny pokřtěn Šimon Pardus. Počínaje křtem se dospělým a dětem dostává od Boha těch největších darů a děti jsou svěřeny rodičům do křesťanské výchovy. Ať se Boží záměry s životem a spásou Šimona Parduse naplní. Ať Pán žehná malému i rodičům a vede je celý život svým ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: