Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
BETLÉM V KOSTELE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA V KROUNĚ

Krouna - Přeji Vám požehnané a klidně prožité Vánoce 2011, svátku Božího narození. Hodně síly do všeho dobrého ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 17. prosince 2011 se od 9.00 hodin uskuteční Den duchovní obnovy. Obnovu povede P. Jan Linhart. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase Adventu jako příležitost připravit se dobře na svátky Božího narození a prožít intenzivněji ... čtěte víceOTEC VLADIMÍR SE ZÚČASTNIL EXERCICIÍ NA VELEHRADĚ

Krouna - V říjnových dnech od 17. do 22.  se otec Vladimír zúčastnil exercicií (duchovních cvičení) na Velehradě, které vedl otec Elias Vella z Malty. Elias Vella - františkán, minorita, r.1941. Vystudoval teologii a katechetiku na Lateránské univerzitě. V letech 1974 - 1980 byl provinciálem minoritů na Maltě, šest let vedl farnost ve St. Pauls Bay ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT INSTRUMENTÁLNĚ-VOKÁLNÍHO SOUBORU SOLIDEO

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna a Obecní úřad Krouna Vás srdečně zvou v sobotu 26. listopadu 2011 od 16:00 hodin do kostela svatého Michaela archanděla na Adventní koncert. Na nevšední dobové nástroje Vám zahraje a zazpívá SoliDeo. Během koncertu ... čtěte víceŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KROUNA DĚKUJE VŠEM

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna děkuje všem, kteří si přišli v neděli 23. října 2011 koupit misijní koláč a podpořili tak Papežská misijní díla (PMD). Díky štědrosti dárců bylo vybráno při prodeji misijních koláčů Kč 7 260,-- a při kostelní sbírce na misie Kč 2 025,-- ... čtěte víceSVATBA JAROSLAVA A PETRY NAJBERTOVÝCH

Krouna - V sobotu 13. srpna 2011 si řekli ano ke společné cestě životem novomanželé Najbertovi Jaroslav a Petra, rozená Hromádková. Stalo se tak v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici ... čtěte víceFARNÍ VÝLET DO BROUMOVA A MALÝCH SVATOŇOVIC

Krouna - Poslední prázdninovou sobotu dne 27. 8. 2011 se uskutečnil farní výlet. Byl to první výlet farníků po několikaleté přestávce, a možná proto byl o účast na něm tak veliký zájem. Nakonec se nás na cestu vypravilo celkem 109! Cestu zpříjemňoval P. Vladimír ... čtěte vícePOUŤ DO SEVERNÍCH ČECH K BAZILIKÁM VE FILIPOVĚ A V HEJNICÍCH

Krouna - Dita, Jana, Petr, Tereza, Jana, Pavlína s otcem Vladimírem na pouti do severních Čech k bazilikám ve Filipově a v Hejnicích ve dnech 1.-3. Července 2011. Pouť se zdařila, společenství se upevnilo, počasí přálo, duchovní ovoce bylo s vděkem nalezeno ... čtěte víceFARNÍ VÝLET DO BROUMOVA A MALÝCH SVATOŇOVIC - AKTUALIZACE!

Krouna - Informace pro přihlášené účastníky. Výlet se uskuteční v sobotu 27. srpna 2011. Cena za dospělého bez ... čtěte víceFARNÍ GRILOVÁNÍ

Krouna - V neděli 31. 7. 2011 jsme na farské zahradě prožili farní den spojený s grilováním, kterého se zúčastnilo více jak 50 dospělých a asi 15 dětí. Před vydatným a vytrvalým deštěm nás ukryly stany, ve kterých jsme poseděli u dobrého jídla a pití, navzájem si ... čtěte vícePOZVÁNKA NA FARNÍ GRILOVÁNÍ

Krouna - Dne 31. července 2011 se uskuteční na farní zahradě FARNÍ DEN spojený s grilováním, na který jste všichni srdečně zváni. Farní den zahájíme v 10.00 hodin mší svatou a poté bude program pokračovat na farní zahradě. Naše společné setkání zpestří mimo ... čtěte víceRESTAUROVÁNÍ VARHANNÍ SKŘÍNĚ ZAČALO

Krouna - V kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně se začalo s restaurováním varhanní skříně. Samostatná movitá kulturní památka - varhany v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně - se konečně dočkaly zaslouženého zájmu. Hudební nástroj ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V KATOLICKÉ CÍRKVI

Krouna - V neděli dne 10.7.2011 při mši sv. přijal pan Petr Vtípil pověření ke službě podávání svatého přijímání. Ve dnech 7.-9.7.2011 se P.Vladimír a dva zástupci farnosti zúčastnili Katolické ... čtěte víceSLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ V KROUNĚ

Krouna - v neděli 26. června 2011 na slavnost Těla a Krve Páně byla v kostele sv. Michaela v Krouně mše svatá s procesím k oltáři u sochy Panny Marie na dolní Krouně. Ten den přistoupily 2 děti z farnosti, Aneta Filipiová a Jiří Gregor, k prvnímu svatému přijímání ... čtěte víceV SOBOTU 4. ČERVNA 2011 PROBĚHLA BRIGÁDA NA FAŘE

Krouna - V sobotu 4. června 2011 od 8:30 hodin proběhla brigáda na faře. Vystěhovala se místnost na faře ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: