Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
NOC KOSTELŮ 2012

Krouna - Noc kostelů 2012 se uskuteční v pátek 1. 6. 2012 od 18:00. V rámci akce se letos veřejnosti otevřou oba krounské kostely. Všichni jsou srdečně zváni. V obou kostelích bude během celého večera probíhat opisování Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry. Můžete si vyzkoušet, jak se dříve psalo, prohlédnout si ukázky kaligrafie ... čtěte víceDIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM

Krouna - V sobotu 19. května se šest dětí z farnosti Krouna zúčastnilo Diecézního setkání s otcem biskupem Janem v Hradci Králové. Na setkání jeli Eliška Renzová, Danielka Drahošová, Maruška Gregorová, Káťa Hromádková, Aneta Filipiová a Vojta Šmok společně s doprovodem Jany Odvárkové a Terezy Gregorové. Do Hradce jsme zažili pohodlnou ... čtěte víceTÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

Krouna – Týden modliteb za duchovní povolání ... čtěte víceRESTAUROVÁNÍ VARHAN V KOSTELE SV. MICHAELA, ARCHANDĚLA V KROUNĚ

Krouna - S potěšením můžeme konstatovat, že restaurování varhan v katolickém kostele se dostalo do plného proudu. Dary, které jsme získali od farníků a občanů z Krouny, ale i z okolí, dary od anonymních dárců a od sponzorů jako jsou: MIAS OC, spol. s r. o., Obec Krouna, Pardubický kraj, MUDr. Jiřina Ptáčková, Petrof spol. s r. o. ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTECH KROUNA A RANNÁ

Krouna - 16.-18.3. se uskutečnil v Jeníkově víkend se staršími dětmi (3.-7.tříd), který připravili mladí animátoři z ranské farnosti. V neděli 25. března v době postní jsme se od 15 hodin s dětmi z krounské farnosti modlili pobožnost křížové cesty venku za kostelem sv. Michaela. V pátek 30. března v době postní jsme se před večerní ... čtěte vícePŮST

Krouna - Křesťané se v těchto dnech připravují na největší křesťanské svátky, Velikonoce. Od Popeleční středy 22.3 do Velkého pátku 6.4. prožíváme postní dobu 2012. Věřící jsou z úcty a ve vděčnosti Pánu Ježíši Kristu za jeho spasitelné utrpení a s vědomím své vlastní hříšnosti vybízeni k postu, intenzivnějším modlitbám, štědrosti ... čtěte víceGENERÁLNÍ BISKUPSKÁ VIZITACE FARNOSTÍ - VLOŽENA NOVÁ FOTOGALERIE

Krouna - Dne 9.2.2012 se uskutečnila v Krouně generální (biskupská) vizitace farností Krouna, Raná a Pustá Kamenice. Královéhradecký diecézní biskup Mons. Jan Vokál po příjezdu ve 13 hod nejprve navštívil ZŠ v Krouně, kde se setkal s panem starostou Pavlem Ondrou a s vedením školy. Pak následovala prohlídka fary, rozhovor s místním ... čtěte víceTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Krouna - V sobotu 7.1.2012 proběhla v Krouně a okolí Tříkrálová sbírka, do níž se zapojilo 35 děti. Spolu s vedoucími vytvořili 11 skupinek. Procházeli obcí, nesli radostnou zvěst o narození Pána Ježíše, přinášeli požehnání do domovů občanů a přijímali koledu pro sociálně potřebné. Všem zúčastněným upřímné díky a Pán Bůh zaplať. Během letních ... čtěte víceTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Krouna - Po celé České republice můžete v těchto dnech potkat "Tříkrálové koledníky". Otevřete jim své dveře a začněte tak letošní rok dobrým skutkem! Dobročinnou akci pořádá Charita Česká republika. Krouna, Rychnov, Oldřiš a Otradov budou moci uvítat Tři krále v sobotu 7. ledna.  Koledníkům požehná v 8 hodin ráno P. Vladimír Handl v kostele ... čtěte víceBETLÉM V KOSTELE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA V KROUNĚ

Krouna - Přeji Vám požehnané a klidně prožité Vánoce 2011, svátku Božího narození. Hodně síly do všeho dobrého ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 17. prosince 2011 se od 9.00 hodin uskuteční Den duchovní obnovy. Obnovu povede P. Jan Linhart. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase Adventu jako příležitost připravit se dobře na svátky Božího narození a prožít intenzivněji ... čtěte víceOTEC VLADIMÍR SE ZÚČASTNIL EXERCICIÍ NA VELEHRADĚ

Krouna - V říjnových dnech od 17. do 22.  se otec Vladimír zúčastnil exercicií (duchovních cvičení) na Velehradě, které vedl otec Elias Vella z Malty. Elias Vella - františkán, minorita, r.1941. Vystudoval teologii a katechetiku na Lateránské univerzitě. V letech 1974 - 1980 byl provinciálem minoritů na Maltě, šest let vedl farnost ve St. Pauls Bay ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT INSTRUMENTÁLNĚ-VOKÁLNÍHO SOUBORU SOLIDEO

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna a Obecní úřad Krouna Vás srdečně zvou v sobotu 26. listopadu 2011 od 16:00 hodin do kostela svatého Michaela archanděla na Adventní koncert. Na nevšední dobové nástroje Vám zahraje a zazpívá SoliDeo. Během koncertu ... čtěte víceŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KROUNA DĚKUJE VŠEM

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna děkuje všem, kteří si přišli v neděli 23. října 2011 koupit misijní koláč a podpořili tak Papežská misijní díla (PMD). Díky štědrosti dárců bylo vybráno při prodeji misijních koláčů Kč 7 260,-- a při kostelní sbírce na misie Kč 2 025,-- ... čtěte víceSVATBA JAROSLAVA A PETRY NAJBERTOVÝCH

Krouna - V sobotu 13. srpna 2011 si řekli ano ke společné cestě životem novomanželé Najbertovi Jaroslav a Petra, rozená Hromádková. Stalo se tak v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: