Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
BRUSLENÍ 17. a 24. LEDNA 2016

Krouna - O nedělích 17. a 24. ledna 2016 jsme s dětmi a dospělými vyrazili na rybník Zástava na horní Krounu. Počasí přálo pěknému dni a dobrému ledu a skvělá účast zavdala hokejovému utkání a sportovním výkonům. Ani druhou neděli jsme neotáleli při speciální hře ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče děkuje tímto koledníkům a zejména pak dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2016 v Krouně a okolních obcích. Díky štědrosti dárců činil výtěžek sbírky 49.004 Kč (Krouna 30.958,- Kč, Otradov 8.736,- Kč, Rychnov a Oldříš 9.310,- Kč). Finance sbírky podporují sociální projekty nejen v naší oblasti ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 13.6. - 12.12.2015

Krouna - Připomínka aktivit a některých liturgických událostí, které jsme prožili ve farnosti či mimo ni s dospělými i dětmi v období od 13. června do 12. prosince 2015. Chvála Bohu za jeho milosti a svatého Ducha, díky, že nás vede po cestě spásy a modlitby, lidského růstu a vztahů, sdílení a společenství, díky za dar bohoslužby i přírody ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ 12.12.2015

Krouna - Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase Adventu jako příležitost dobře se připravit na svátky Božího narození a prožít intenzivněji společenství farnosti. Den duchovní obnovy se uskuteční v Krouně, a to v sobotu 12. prosince 2015 od 9.00 hodin. Obnovu ... čtěte vícePOZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT S VÁNOČNÍMI ZPĚVY

Krouna - Katolická farnost Krouna spolu s OÚ Krouna Vás srdečně zvou v neděli 6. prosince 2015 od 17.00 hodin do kostela sv. Michaela archanděla na Adventní koncert s vánočními zpěvy. Vystoupí 50 děti z pěveckých sborů Květinky a Fiori Cantanti ze ZUŠ Chrudim, sbormistr - Martin Profous. Vstupné dobrovolné. Děkujeme Obecnímu úřadu ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2015

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás u příležitosti Misijní neděle zve na prodej domácích koláčů za dobrovolný příspěvek v neděli 25. října 2015 v cca 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte víceFARNÍ VÝLET - 3. ŘÍJNA 2015

Krouna - V sobotu 3. října 2015 se uskuteční Farní výlet do Číhoště, Sázavského kláštera a na hrad Český Šternberk. Cena zájezdu s obědem pro dospělého je 515 Kč (jízdné 220 Kč, vstupy 195 Kč, oběd 100 Kč). V Krouně Martinovi nebo Markétě Vtípilovým, v Pusté Kamenici ... čtěte vícePOZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Krouna - Profesionální varhaník Martin Kubát ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Krouně Vás srdečně zve v neděli 23. srpna 2015 v 15.00 hodin do chrámu sv. Michaela archanděla na koncert Duchovní hudby. V programu zazní, J.S.Bach, F. Schubert, J.Ahle, varhanní skladby ze starých kantorských knížek Čech, Moravy a Slezska ... čtěte vícePŘIPOMENUTÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Níže umístěné fotogalerie nám připomenou liturgické události a aktivity, které jsme ve farnosti prožili s dospělými i dětmi v období od 1. března do 28. června 2015. Chvála Bohu za něho samého a díky za dar života a víry, za požehnání a příhodný čas a za to, že nás volá k prožívání společenství. Díky rovněž těm, kdo se podílejí na ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2015 V KROUNĚ

Krouna - V pátek 29. 5. 2015 v 17:50 zahájilo odbíjení zvonu kostela sv. Michaela archanděla začátek Noci kostelů 2015 v Krouně. Návštěvníci mohli slyšet promluvu P. Vladimíra Handla na téma Prvky barokního slohu v kostele a osobní svědectví jednoho z farníků o víře v Boha. Zazněl také pozdrav od pana starosty obce Petra Schmieda a rytmické písně v ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2015 V KROUNĚ

Krouna - Za Řimskokatolickou farnost Krouna vás srdečně zveme k návštěvě kostela sv. Michaela, archanděla v rámci mezinárodní akce Noc kostelů, ke které se připojíme dne 29. 5. 2015 od 17:50 hodin. Těšíme se na shledání s vámi, bližší informace také na www.nockostelu.cz ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - V neděli 8. února 2015 jsme s několika dětmi (6) i dospělými (7) vyrazili na horní Krounu na boby. Na kvalitním sněhu jsme si užily hezké tři hodiny bobování i různých variant sjíždění, vč. soutěžení. V úterý 3. února 2015 se uskutečnila v kostele sv. Michaela v Krouně ekumenická bohoslužba. Bohoslužbě předsedal P.V.Handl, duchovní správce ... čtěte vícePŘIPOMÍNKA NĚKTERÝCH UDÁLOSTÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Připomínka některých událostí ve farnostech Krouna a Pustá Kamenice z léta, podzimu a zimy 2014. V sobotu 13.12. se uskutečnila v Krouně adventní duchovní obnova, kterou vedl P.Jaroslav Jáchym Šimek OPream, želivský opat. V souvislosti s farním výletem na Dlouhé Stráně a do Zlatých Hor v sobotu 13.9.2014 je k dispozici ještě ... čtěte vícePOZVÁNKA NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU

Krouna - Zveme Vás v úterý 3. února 2015 od 17.00 hodin do kostela sv. archanděla Michaela na ekumenickou bohoslužbu. Bohoslužbě předsedá P. Vladimír Handl (KC), kázat bude BR. Marek Váňa (ČCE). Sbírka bude určena na charitativní dílo. Po bohoslužbě přijměte pozvání na Ř-K faru na čaj, kávu, malé občerstvení a posezení Ježíš řekl samařské ... čtěte víceNOVOROČNÍ KONCERT 2015

Krouna - Na Nový rok se 1. ledna 2015 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně uskutečnil Novoroční koncert 2015 Břízova sboru z Kameniček. Břízův chrámový sbor, který v současné době čítá 25 členů, vznikl zásluhou P. Karla Břízy před třiceti lety. Karel Bříza (1926 – 2001), kněz - redemptorista, varhaník a skladatel duchovní hudby položil svou ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: