Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
SDM KRAKOW 2016

Krakow - Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže pořádaná katolickou církví, konkrétně papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II a jeho nástupci v této tradici pokračují. V roce 2013 papež František při Světových dnech mládeže oznámil, že se ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 16.4. - 10.6.2016

Krouna - Již po páté se letos v Krouně v kostele sv. Michaela, archanděla konala mezinárodní akce Noc kostelů. Zvon před šestou hodinou večerní pozval 10. 6. 2016 všechny zájemce na čtyřhodinový program. Na úvod zazněla písnička s dětmi, přivítání místního duchovního správce P. Vladimíra Handla a po něm pozdrav pana starosty ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2016 - KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA V KROUNĚ

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás srdečně zve v pátek 10.6.2016 od 18:00 do kostela svatého Michaela archanděla v rámci mezinárodní akce Noc kostelů 2016. Je pro Vás připraven bohatý program viz plakátek. K účasti na Noci kostelů Vás vyzve od 17.55 - 18.00 hodiny odbíjení zvonu. Záštitu nad akcí Noc kostelů ... čtěte víceOSLAVA 50tin P. VLADIMÍRA HANDLA

Krouna - V sobotu 9. dubna 2016 jsme ve farnosti na ZŠ v Krouně oslavili padesátiny, kterých jsem se 6. dubna 2016 dožil. Rád bych vyjádřil svou vděčnost Boží Trojici za uplynulé roky života a všechny dary milosti. Rovněž díky za mé místo zde ve farnostech a za každý zdařilý díl a každé dílko při budování Božího království spolu s farníky ... čtěte vícePAŠIJOVÁ HRA ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTÍ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Krouna - V úterý Svatého týdne 22.3.2016 jsme se s několika farníky zúčastnili pašijí v přírodním amfiteátru ve Žďáru nad Sázavou. Každoročně připravuje více než 250 žďárských farníků pašijové drama o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Pašijová hra římskokatolických farností ve Žďáře nad Sázavou se letos uskutečnila v dětském areálu ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 13.2. - 28.2.2016

Krouna - V neděli 28. února 2016 v postním období jsme se s dětmi v kostele sv. Michaela archanděla modlili pobožnost křížové cesty – Ruce mluví. Křížovými cestami vyjadřujeme Kristu Pánu díky za dar vykoupení, uctíváme jeho utrpení a rozjímáme jeho lásku k nám lidem, abychom také my statečně nesli zkoušky a kříže, které nám ... čtěte víceBRUSLENÍ 17. a 24. LEDNA 2016

Krouna - O nedělích 17. a 24. ledna 2016 jsme s dětmi a dospělými vyrazili na rybník Zástava na horní Krounu. Počasí přálo pěknému dni a dobrému ledu a skvělá účast zavdala hokejovému utkání a sportovním výkonům. Ani druhou neděli jsme neotáleli při speciální hře ... čtěte vícePODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Krouna - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče děkuje tímto koledníkům a zejména pak dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2016 v Krouně a okolních obcích. Díky štědrosti dárců činil výtěžek sbírky 49.004 Kč (Krouna 30.958,- Kč, Otradov 8.736,- Kč, Rychnov a Oldříš 9.310,- Kč). Finance sbírky podporují sociální projekty nejen v naší oblasti ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI 13.6. - 12.12.2015

Krouna - Připomínka aktivit a některých liturgických událostí, které jsme prožili ve farnosti či mimo ni s dospělými i dětmi v období od 13. června do 12. prosince 2015. Chvála Bohu za jeho milosti a svatého Ducha, díky, že nás vede po cestě spásy a modlitby, lidského růstu a vztahů, sdílení a společenství, díky za dar bohoslužby i přírody ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ 12.12.2015

Krouna - Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase Adventu jako příležitost dobře se připravit na svátky Božího narození a prožít intenzivněji společenství farnosti. Den duchovní obnovy se uskuteční v Krouně, a to v sobotu 12. prosince 2015 od 9.00 hodin. Obnovu ... čtěte vícePOZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT S VÁNOČNÍMI ZPĚVY

Krouna - Katolická farnost Krouna spolu s OÚ Krouna Vás srdečně zvou v neděli 6. prosince 2015 od 17.00 hodin do kostela sv. Michaela archanděla na Adventní koncert s vánočními zpěvy. Vystoupí 50 děti z pěveckých sborů Květinky a Fiori Cantanti ze ZUŠ Chrudim, sbormistr - Martin Profous. Vstupné dobrovolné. Děkujeme Obecnímu úřadu ... čtěte víceMISIJNÍ KOLÁČ 2015

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás u příležitosti Misijní neděle zve na prodej domácích koláčů za dobrovolný příspěvek v neděli 25. října 2015 v cca 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte víceFARNÍ VÝLET - 3. ŘÍJNA 2015

Krouna - V sobotu 3. října 2015 se uskuteční Farní výlet do Číhoště, Sázavského kláštera a na hrad Český Šternberk. Cena zájezdu s obědem pro dospělého je 515 Kč (jízdné 220 Kč, vstupy 195 Kč, oběd 100 Kč). V Krouně Martinovi nebo Markétě Vtípilovým, v Pusté Kamenici ... čtěte vícePOZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Krouna - Profesionální varhaník Martin Kubát ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Krouně Vás srdečně zve v neděli 23. srpna 2015 v 15.00 hodin do chrámu sv. Michaela archanděla na koncert Duchovní hudby. V programu zazní, J.S.Bach, F. Schubert, J.Ahle, varhanní skladby ze starých kantorských knížek Čech, Moravy a Slezska ... čtěte vícePŘIPOMENUTÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Níže umístěné fotogalerie nám připomenou liturgické události a aktivity, které jsme ve farnosti prožili s dospělými i dětmi v období od 1. března do 28. června 2015. Chvála Bohu za něho samého a díky za dar života a víry, za požehnání a příhodný čas a za to, že nás volá k prožívání společenství. Díky rovněž těm, kdo se podílejí na ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: