Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
FARNÍ VÝLET - 3. ŘÍJNA 2015

Krouna - V sobotu 3. října 2015 se uskuteční Farní výlet do Číhoště, Sázavského kláštera a na hrad Český Šternberk. Cena zájezdu s obědem pro dospělého je 515 Kč (jízdné 220 Kč, vstupy 195 Kč, oběd 100 Kč). V Krouně Martinovi nebo Markétě Vtípilovým, v Pusté Kamenici ... čtěte vícePOZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Krouna - Profesionální varhaník Martin Kubát ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Krouně Vás srdečně zve v neděli 23. srpna 2015 v 15.00 hodin do chrámu sv. Michaela archanděla na koncert Duchovní hudby. V programu zazní, J.S.Bach, F. Schubert, J.Ahle, varhanní skladby ze starých kantorských knížek Čech, Moravy a Slezska ... čtěte vícePŘIPOMENUTÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Níže umístěné fotogalerie nám připomenou liturgické události a aktivity, které jsme ve farnosti prožili s dospělými i dětmi v období od 1. března do 28. června 2015. Chvála Bohu za něho samého a díky za dar života a víry, za požehnání a příhodný čas a za to, že nás volá k prožívání společenství. Díky rovněž těm, kdo se podílejí na ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2015 V KROUNĚ

Krouna - V pátek 29. 5. 2015 v 17:50 zahájilo odbíjení zvonu kostela sv. Michaela archanděla začátek Noci kostelů 2015 v Krouně. Návštěvníci mohli slyšet promluvu P. Vladimíra Handla na téma Prvky barokního slohu v kostele a osobní svědectví jednoho z farníků o víře v Boha. Zazněl také pozdrav od pana starosty obce Petra Schmieda a rytmické písně v ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2015 V KROUNĚ

Krouna - Za Řimskokatolickou farnost Krouna vás srdečně zveme k návštěvě kostela sv. Michaela, archanděla v rámci mezinárodní akce Noc kostelů, ke které se připojíme dne 29. 5. 2015 od 17:50 hodin. Těšíme se na shledání s vámi, bližší informace také na www.nockostelu.cz ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - V neděli 8. února 2015 jsme s několika dětmi (6) i dospělými (7) vyrazili na horní Krounu na boby. Na kvalitním sněhu jsme si užily hezké tři hodiny bobování i různých variant sjíždění, vč. soutěžení. V úterý 3. února 2015 se uskutečnila v kostele sv. Michaela v Krouně ekumenická bohoslužba. Bohoslužbě předsedal P.V.Handl, duchovní správce ... čtěte vícePŘIPOMÍNKA NĚKTERÝCH UDÁLOSTÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Připomínka některých událostí ve farnostech Krouna a Pustá Kamenice z léta, podzimu a zimy 2014. V sobotu 13.12. se uskutečnila v Krouně adventní duchovní obnova, kterou vedl P.Jaroslav Jáchym Šimek OPream, želivský opat. V souvislosti s farním výletem na Dlouhé Stráně a do Zlatých Hor v sobotu 13.9.2014 je k dispozici ještě ... čtěte vícePOZVÁNKA NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU

Krouna - Zveme Vás v úterý 3. února 2015 od 17.00 hodin do kostela sv. archanděla Michaela na ekumenickou bohoslužbu. Bohoslužbě předsedá P. Vladimír Handl (KC), kázat bude BR. Marek Váňa (ČCE). Sbírka bude určena na charitativní dílo. Po bohoslužbě přijměte pozvání na Ř-K faru na čaj, kávu, malé občerstvení a posezení Ježíš řekl samařské ... čtěte víceNOVOROČNÍ KONCERT 2015

Krouna - Na Nový rok se 1. ledna 2015 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně uskutečnil Novoroční koncert 2015 Břízova sboru z Kameniček. Břízův chrámový sbor, který v současné době čítá 25 členů, vznikl zásluhou P. Karla Břízy před třiceti lety. Karel Bříza (1926 – 2001), kněz - redemptorista, varhaník a skladatel duchovní hudby položil svou ... čtěte vícePOZVÁNKA NA NOVOROČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna zve obyvatelé Krouny na Nový rok 1. ledna 2015 od 14.30 hodin na Vánoční koncert do kostela sv. Michaela archanděla. Břízův sbor zazpívá písně dle uvedeného ... čtěte víceVÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. ANNY V PUSTÉ KAMENICI

Pustá Kamenice - Děti z Pusté Kamenice a Čachnova Vás srdečně zvou v pátek 19. prosince 2014 od 18.00 hodin do kostela sv. Anny na Vánoční koncert. Těšíme se na Vás. Vánoční sníh jiskří krajinou, mráz pospíchá cestičkou bílou. Houslový tón tichem proniká, přírodou ... čtěte vícePŘIPOMENUTÍ JÁHENSKÉHO SVĚCENÍ PETRA VTÍPILA

Krouna - Na webové stránky ŘKF Krouna a ŘKF Pustá Kamenice byly přidány dvě nové fotogalerie z jáhenského svěcení pana Petra Vtípila ze dne 5. října 2014. Jáhen Petr Vtípil byl vysvěcen pomocným biskupem Josefem Kajnekem a byl ustanoven pro službu farnosti Krouna. Další fotografie poskytli pánové Řádek Lukáš a Vondráček Petr. Více fotografií ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Na posvícenskou neděli 5. října 2014 byl v Krouně vysvěcen na trvalého jáhna Petr Vtípil. Svěcením se završil tříletý formační kurz, který pro kandidáty jáhenství pořádala Královéhradecká diecéze. Celkem bylo pomocným biskupem Josefem Kajnekem vysvěceno 13 jáhnů. Petr Vtípil byl ustanoven pro službu farnosti Krouna. Slavnostní mše svaté ... čtěte vícePOZVÁNKA NA MISIJNÍ KOLÁČ

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna u příležitosti Misijní neděle Vás zve na prodej domácích koláčů za dobrovolný příspěvek v neděli 19. října 2014 v 9:00 v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla, pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte víceJÁHENSKÉ SVĚCENÍ KROUNA - 5. ŘÍJNA 2014

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k účasti na slavnostní mši svaté dne 5. 10. 2014 v 9:30 hodin ve farním kostele sv. Michaela archanděla v Krouně, při které přijme pan Petr Vtípil vkládáním rukou pomocného biskupa královéhradeckého J. E. Mons. Josefa Kajneka jáhenské svěcení. Po skončení mše svaté přijměte rovněž ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: