Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ a MŠ v KOSTELE sv. ANNY

Pustá Kamenice - V pátek 20.12.2013 od 18:00 hodin se uskutečnil v kostele sv. Anny Vánoční koncert. Za pomoci bývalých žáků školy, děti zazpívaly vánoční koledy a společně zarecitovaly báseň o narození Ježíše. Během vystoupení děti navodily příjemnou ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - V sobotu 14. prosince 2013 se od 9.00 hodin uskuteční pod vedením P. Jeronýma Josefa Ertelta Den duchovní obnovy v Krouně. Drazí farníci, využijte Den duchovní obnovy v čase Adventu jako příležitost připravit se dobře na svátky Božího narození a prožívat ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT DĚTÍ ZUŠ HLINSKO

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna Vás zve 8. prosince 2013 od 17.00 hodin, to je druhou neděli adventní, do kostela Sv. Michaela, archanděla v Krouně na Adventní koncert dětí ZUŠ Hlinsko. Vstupné je dobrovolné a bude určené na opravu varhan a na pokrytí nákladů ... čtěte víceAKTUÁLNÍ UDÁLOSTI VE FARNOSTECH KROUNA A PUSTÁ KAMENICE

Krouna - Aktuální události ve farnostech Krouna a Pustá Kamenice zahrnují období od 10. srpna do 28. října 2013, vč. farního ping-pongu 14. července, při nichž jsme pořídili více či méně snímků. Díky zejm. Martinu Vtípilovi a Tereze Gregorové za službu fotografování farnosti a osobám. Dík chvályhodné tradici jsme se i letos sešli 28. října 2013 v Den ... čtěte vícePOZVÁNKA NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU K 28. ŘÍJNU

Krouna - Zveme Vás na Ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně v pondělí 28.10.2013 (v den vzniku samostatného Československého státu - 1918) od 17.00 hodin. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitba, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou ... čtěte víceMISIJNÍ NEDĚLE

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna u příležitosti Misijní neděle Vás zve v neděli 20. října 2013 v 9.00 hodin do kostela sv. Michaela archanděla v Krouně na prodej domácích koláčů za dobrovolný příspěvek. Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla, pro získání finančních prostředků šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu ... čtěte víceINFORMACE K FARNÍMU VÝLETU DO KUTNÉ HORY DNE 5. 10. 2013

Krouna - Díky vstřícnosti P. Jana Uhlíře, duchovního správce v Kutné Hoře, a Římskokatolické farnosti Sedlec se podařilo vyjednat volné vstupy do církevních památek. Přihlásit se je nutné co nejdříve, platit lze od 15. 9. 2013 do 26. 9. 2013 Martinu Vtípilovi (737 307 305) ... čtěte víceMŠE SVATÁ U KAPLE PANNY MARIE NA ČACHNOVĚ

Čachnov - Ve čtvrtek 22. srpna 2013 v den svátku Panny Marie Královny se v 17.00 hod uskutečnila mše sv. u kaple Panny Marie na Čachnově. K bohoslužbě se tak sešli věřící z Čachnova, Pusté Kamenice a Krouny po více letech a účast byla větší, než se čekalo. Po mši, kterou sloužil místní duchovní správce z Krouny P. Vladimír Handl, proběhla ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - V letošním jubilejním roce 2013, kdy před 1150 léty roku 863 přišli na pozvání knížete Rostislava na Velkou Moravu sv. Cyril a Metoděj jsme se zúčastnili v pátek 5. července poutě na Velehrad, abychom poděkovali za slovanské apoštoly, za dar viry a písma, a bychom poprosili Pána o potřebné milosti pro poutníky, naše obce a celý náš ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - V době, kdy vydatné deště sužovali naši vlas, jsme i přes bouřkové předpovědi oslavili v našich farnostech v neděli 2. června v Krouně a Otradově a v sobotu 1. června v P. Kamenici liturgii Těla a Krve Páně spojenou s eucharistickým průvodem obcí (v KR z kostela k oltáři u sochy Panny Marie a zpět a v PK a OT kolem kostela) bez deště ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - V neděli 26.5. na slavnost Nejsvětější Trojice přistoupilo v kostele sv. Michaela, archanděla 6 dětí k prvnímu svatému přijímání: 3 děti z farnosti KR: Marie Gregorová, Kristýna Chlupáčová a Kryštof Pavliš; 1 dítě z farnosti PK: Daniela Drahošová z Rychnova; 2 děti z farnosti Raná: Kateřina Drapáková a Václav Modráček, oba z Kladna. Díky Pánu ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2013

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve k účasti na akci Noc kostelů 2013, která se uskuteční dne 24.5.2013 v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně. Jako součást programu Noci kostelů 2013 bude od 18.00 hodin Kontrabasový koncert. V hodinovém programu různých žánrů a autorů vystoupí Mgr. art. František Machač a pod ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna a Pustá Kamenice - Čtvrtou neděli velikonoční 21.4.3013 jsme mohli při mši sv. s dětmi v Krouně i v Pusté Kamenici hostit scholu z Hlinska. V počtu třinácti zpěváků a hudebníků doprovodili nedělní liturgii zpěvy z Taize. Zpěvy jsou jak známo přes svou jednoduchost velmi podmanivé a působivé. Díky, že je zpěváci právě takto předali. Jejich vystoupení ... čtěte víceKŘEST NIKOLY MONIKY NAJBERTOVÉ

Pustá Kamenice - K radosti nebe i země, rodičů i farnosti byla na druhou neděli velikonoční 7.4.2013 při mši sv. v kostele sv. Anny ve farnosti Pustá Kamenice pokřtěna  Nikola Monika Najbertová. Stala se tak skrze Krista a víru rodičů dcerou Boží. Bohu díky. Platí, že křest i každá jiná svátost se řádně uděluje dospělému člověku, ovšem z oprávněných ... čtěte vícePRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ JIŘINY ODVÁRKOVÉ

Krouna - První svaté přijímání Jiřiny Odvárkové ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: