Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
PŘIPOMENUTÍ, CO SE UDÁLO V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Osm fotogalerií nám připomene jak čas, kdy jsme liturgicky slavili dílo Boží lásky pro nás a dar spásy, tak aktivity, které nám Bůh dopřál vykonat, tak i společné chvíle modlitební, chvíle posezení, naslouchání a rovněž chvíle úklidové či pracovní prožité ve farnosti či okamžiky prožité s farníky mimo naši obec. Díky Pánu Bohu. Díky Vám všem. V týdnu ... čtěte vícePOZVÁNÍ NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU

Krouna - Zveme Vás na ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v úterý 22. ledna 2013 (v týdnu modliteb za jednotu Křesťanů) od 17.00 hodin v kostele sv. archanděla Michaela v Krouně. Bohoslužbě bude předsedat  P. Vladimír Handl (KC), kázat bude BR. David Sedláček (ČCE). Sbírka bude určena na charitativní dílo. Po bohoslužbě přijměte pozvání ... čtěte víceTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - PODĚKOVÁNÍ

Krouna - Oblastní charita Nové Hrady děkuje všem štědrým dárcům Tříkrálové sbírky, která se uskutečnila 5.ledna 2012. Poděkování patří taktéž všem, kteří se na Tříkrálové sbírce aktivně podíleli, zejména malým nadšeným koledníkům a jejich vedoucím, kteří vykoledovali částku 42.763 Kč, z toho v Krouně a Oldřiši 27.594 Kč, v Otradově 9.953 Kč a v Rychnově ... čtěte vícePOSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ

Krouna - V pondělí 17. prosince 2012 navštívili ZŠ v Krouně a ZŠ Pusté Kamenici, které patří do působnosti ŘKF Krouna a ŘKF P. Kamenice, čtyři odborní lektoři z katechetického centra Biskupství královéhradeckého. V rámci projektu Poselství křesťanských svátků vyšli z toho, co žáci na škole znají o vánocích a v sedmi vyučovacích hodinách ... čtěte víceDEN DUCHOVNÍ OBNOVY V KROUNĚ

Krouna - Den duchovní obnovy v Krouně ... čtěte víceADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE sv. ARCHANDĚLA MICHAELA

Krouna - Srdečně Vás zveme 2.neděli adventní 9. prosince 2012 od 17.00 hodin do kostela sv. archanděla Michaela v Krouně na Adventní koncert dětí a učitelů hudby ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce. Žáky připravili pedagogové ZUŠ B. Martinů Polička: P. Boštíková, DiS; J. Nacková; Mgr. Alena Kincová; Mgr. P. Mazal. Korepetice: MgA. Gabriela ... čtěte víceFARNÍ VÝLET 2012

Krouna - Následující fotogalerie jsou připomínkou farního výletu, jehož se zúčastnili farníci z Krouny a Pusté Kamenice. V sobotu 6. října 2012 jsme navštívili poutní kostely ve Křtinách a ve Sloupu, zúčastnili se prohlídky Sloupsko-šošůvských jeskyní a byli na exkurzi v pivovaru Černá Hora. Jsem přesvědčen, že farní výlet se líbil a vydařil ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI KROUNA

Krouna - V sobotu 22. září 2012 bylo v Krouně v kostele sv. Michaela archanděla biřmováno 7 farníků z farností Krouna a Pustá Kamenice. Tuto svátost uděloval během mše sv. diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Biřmováni byli: Michal Hromádko, Milan Kopiště, Jana Odvárková, František Šebek st., František Šebek ml., Jan Šmok a Patrik Zelenka ... čtěte víceFARNÍ VÝLET DO KŘTIN - 6.10.2012

Krouna - Informace včetně programu ... čtěte více"OVOCEM DUCHA JE LÁSKA, RADOST A POKOJ …"

Krouna - "Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj …" Tak znělo hlavní motto již pátého Celostátního setkání mládeže (CSM), které se tentokrát konalo ve Žďáru nad Sázavou a jehož se zúčastnilo i devět zástupců z našich farností – Míša a Tereza Gregorovi, Dita a Petr Hromádkovi, Petra Najbertová, Jana Odvárková, Fanda Šebek, Michal Hromádko ... čtěte víceFARNÍ DEN S OPÉKÁNÍM

Krouna - Farní den s opékáním se v  naší farnosti uskutečnil poslední červnový den a zároveň první den prázdnin – v sobotu 30. června. Navštívil nás a v hodinovém vystoupení pobavil a naladil hlasový imitátor pan Václav Faltus z Letohradu. Farního dne s opékáním se zúčastnili farníci z Krouny a Pusté Kamenice v počtu kolem 65 dospělých ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI KROUNA

Krouna - Den matek jsme ve farnosti oslavili v neděli 6. května 2012. Pozvání k posezení na faře a k poslechu harmoniky pana Pavla Paseky přijali ženy-matky i někteří muži. Dne 10. června na slavnost Těla a Krve Páně se uskutečnil na konci liturgie eucharistický průvod k jednomu oltáři u sochy Panny Marie na Dolní Krouně. Toto procesí je ... čtěte víceMÁJOVÁ POBOŽNOST

Krouna - V neděli dne 20. května, tak jako každou neděli v měsíci květnu, který je zvláštním způsobem zasvěcen Matce Boží Panně Marii, byla v kostele sv. Michaela v Krouně v odpoledních hodinách májová pobožnost. Tentokráte se zapojily i děti a rodiče z naší farnosti. Před oltářem Panny Marie děti přednesly jednotlivě básničku, po níž  vždy ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2012

Krouna - Dne 1. 6. 2012 se v naší obci uskutečnila Noc kostelů. Poprvé se otevřel pro zájemce také katolický kostel sv. Michaela archanděla a každý si mohl vybrat ze čtyřhodinové nabídky. Někteří využili prohlídky kostela či kůru, mnozí byli poprvé ve věži prohlédnout si náš starý a krásný zvon. Návštěvníci společně opsali celé Vyznání víry pro bratry ... čtěte víceUPOZORNĚNÍ NA TRESTNOU ČINNOST PÁCHANOU NA SENIORECH

Krouna - V současné době je v územní působnosti Královehradeckého kraje registrován zvýšený nápad trestné činnosti páchané na seniorech. Jedná se o poměrně závažný druh kriminality, kdy obětí je osoba vysokého věku, mnohdy fyzicky a psychicky indisponovaná a obtížně se orientující v realitě. Tohoto specifika využívají organizované skupiny pachatelů ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: