Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
Články: AKTUALITY
DĚKOVNÝ VARHANNÍ KONCERT, 17.8.2014

Krouna - V neděli 17. srpna 2014 se uskutečnil v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně varhanní koncert, který byl uspořádán na počest rozeznění nově zrestaurovaných historických varhan z roku 1801. Účast posluchačů byla až nečekaně vysoká. Kostel byl plný návštěvníků všech věkových kategorií. Stále přicházeli další a další ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠICH FARNOSTECH

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna a Obec Krouna si Vás dovolují srdečně pozvat na varhanní koncert, který se bude konat v neděli 17. srpna 2014 od 14.00 hodin v kostele sv. Michaela, archanděla v Krouně u příležitosti znovurozeznění nově zrestaurovaných historických varhan. Soprán – Hana Medková. Varhany – Václav Uhlíř. Varhany zazní ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI

Krouna - Z aktuálního dění ve farnosti naleznete níže následující fotogalerie: Žehnání praporu v den oslav 130 let založení SDH v Krouně, slavnost Božího těla s eucharistickým průvodem, květinovou poutní výzdobu v kostele sv. Bartoloměje v Otradově, pěší výlet s dětmi na Čtyři palice, představení Josef Egyptský v krounském kostele. Díky Pánu Bohu ... čtěte víceNÁRODNÍ POUŤ RODIN VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Žďár nad Sázavou - V letošním roce se připomíná 20 let od Roku rodiny vyhlášeného OSN. Proto se také církev připojuje vyhlášením společné národní pouti rodin všech českých a moravských diecézí do Žďáru nad Sázavou na konci prázdnin 29. a  30. srpna 2014. Bližší informace ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2014 V KROUNĚ, OTRADOVĚ A PUSTÉ KAMENICI

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna se v pátek 23. května 2014 od 17:25 hodin zapojila do mezinárodní akce Noci kostelů. Bohatý program začal v katolickém kostele v Krouně odbíjením zvonu. V České republice se akce zúčastnilo více jak 1400 kostelů a modliteben. Tato akce umožnila citlivé přiblížení křesťanství, církve a víry lidem mimo církev ... čtěte víceNOC KOSTELŮ 2014

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna vás srdečně zve na mezinárodní akci Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 23. 5. 2014 a začne v 17:25 hodin v katolickém kostele v Krouně. V České republice je nyní k akci přihlášeno více než 1380 kostelů a modliteben a organizátoři finišují s přípravami programů, jejichž rozmanitá nabídka má umožnit citlivé ... čtěte víceDIECÉZENÍ SETKÁNÍ DĚTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Krouna - V sobotu 17. května 2014 jsme se na nádraží v Krouně sešli: Terezka, Daneček, Eliška, Kryštof, Danielka, Maruška a Káťa, abychom putovali na tradiční Diecézní setkání dětí. Setkání pořádá Biskupství královehradecké každé dva roky a letošní bylo zaměřeno na 350. výročí založení královéhradecké diecéze a na Rok ... čtěte vícePŘEDSTAVENÍ: JOSEF EGYPTSKÝ

Krouna - Římskokatolické farnosti Krouna a Hlinsko Vás srdečně zvou na představení Josef Egyptský, které se uskuteční třetí neděli velikonoční 4. května od 14.00 hod v krounském katolickém kostele. Při představení budou vystupovat herci v počtu ca 30 a zpěváci v poctu 20 z farnosti Hlinsko. Udělejme si tedy čas a dopřejte si umělecký ... čtěte vícePAŠIJOVÁ HRA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Krouna - V úterý Svatého týdne 15.4. ve 20.00 hod se uskutečnila tradiční Pašijová hra o životě smrti a vzkříšení Ježíše Krista velkého obsazení (ca 250 herců) ve Žďáře nad Sázavou na dětském sídlišti Libušín, které se zúčastnilo několik farníků z Krouny (5). Chladnější počasí nám vynahradil silný duchovní a umělecký zážitek. Velmi dobré ... čtěte vícePOBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY S DĚTMI

Krouna - Ve farnosti Krouna se v postní době modlíme křížovou cestu vždy v pátek od 17.25 hod a rovněž o nedělích ve 14.00 hod. V Pusté Kamenici vždy v postě po nedělní mši svaté. Čtvrtou neděli postní 30.3. jsme se v kostele sv. Michaela v Krouně sešli ke křížové cestě s dětmi a tak uctili spasitelnou oběť Pána Ježíše na Kalvárii, jež se skutečně zpřítomňuje ... čtěte víceKURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

Krouna - V sobotu 1.3.2014 proběhla v Krouně na faře dvě kumulovaná setkání Kurzu Přirozeného plánování rodičovství pomocí Symptotermální metody, který pořádá Římskokatolická farnost Krouna a Pustá Kamenice ve spolupráci s Ligou pár párů. Kurz vede lektorský pár manželů Maříkových. Zbývající dvě kumulovaná setkání se uskuteční ... čtěte víceKURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY = PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

Krouna - Římskokatolická farnost Krouna a Pustá Kamenice ve spolupráci s Ligou pár párů pořádá Kurz Přirozeného plánování rodičovství pomocí Symptotermální metody. Kurz se skládá ze 4 setkání. První setkání se uskuteční v sobotu 1. 3. 2014 v Krouně na faře vedle ŘMK kostela, od 9:30 až 11:30, je zdarma, pro širokou veřejnost a nezavazuje ... čtěte víceVÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Krouna - Oblastní charita Nové Hrady děkuje všem štědrým dárcům Tříkrálové sbírky, která se uskutečnila v sobotu 4. ledna 2014 v Krouně a okolí. Poděkování patří taktéž všem, kteří se na této sbírce aktivně podíleli, zejména velký dík patří koledníkům a jejich vedoucím, kteří vykoledovali částku 40.320 Kč. Výnos z této sbírky bude použit na vybudování ... čtěte víceAKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTECH KROUNA A PUSTÁ KAMENICE

Krouna - Aktuální dění ve farnostech Krouna a Pustá Kamenice zahrnuje čtyři články a s fotogaleriemi: Křest Veroniky Anny Netolické z Rychnova v P. Kamenici 12.1.2014, adventní koncert žáků ZUŠ Hlinsko v katolickém kostele v Krouně 8.12.2013, adventní duchovní obnovu vedenou otcem Jeronýmem z Kostelního Vydří na faře v Krouně 14.12.2013 ... čtěte vícePŘÍBYTEK PRO PÁNA JEŽÍŠE

Krouna - Adventní snaha dětí vzhledem k Vánocům 2013 měla název: Stavíme příbytek pro Pána Ježíše. Děti stavěly důstojnější příbytek pro narození Pána Ježíše, než ve kterém přišel v Betlémě na svět. Připravovaly je z cihliček, které byly krabičkami od zápalek a obsahovaly kus jejich víry a srdce, drobný skutek a úkol za každý adventní ... čtěte více

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: